Aktuelno

Konačna lista instruktora

 Konačna lista instruktora - POŽAREVAC  Konačna lista instruktora - KOSTOLAC ...

POPISIVAČI: Rang-lista prijavljenih kandidata za popisivače

 Požarevac: Rang-lista prijavljenih kandidata za popisivače  Kostolac: Rang-lista prijavljenih kandidata za popisivače ...

JAVNI KONKURS ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENjU MERA ENERGETSKE SANACIJE STAMBENIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA

Gradsko veće Grada Požarevca donelo je Odluku o raspisivanju javnog konkursa za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih objekata na teritoriji grada Požarevca, broj 09-06-102/2022-1 od 26. jula 2022. godine.            ...

Litijom i Svečanom akademijom u Kostolcu počelo obeležavanje slave Sveti Prokopije

Nakon večernje službe u crkvi Svetog Maksima Ispovednika, ulicama Kostolca krenula je litija u kojoj su bili pripadnici vojske iz požarevačkog garnizona i Ministarstva unutrašnjih poslova, čelni ljudi Grada Požarevca i Gradske opštine Kostolac kao...

Škole spremne za početak školske godine i nove investicije

Gradonačelnik Grada Požarevca Saša Pavlović i član Gradskog veća zadužen za prosvetu Goran Nestorović održali su sastanak sa direktorima predškolske ustanove, osnovnih i srednjih škola u vezi pripreme za narednu školsku godinu, sagledan je plan...

Izlaganje Elaborata za RANI JAVNI UVID Plana detaljne regulacije „Industrijska zona III faza“ Grada Požarevca u ulici Đure Đakovića u Požarevcu

U skladu sa članom 45a Zakona o planiranju i izgradnji izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 -...
x
x
x