Обавештења
Избори 2016: Упутство за исплату бирачких одбора (више информација)
Напомена: После предаје изборног материјала није могуће заменити заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу, у складу са упутством РИК-а, те се такви предлози неће прихватити.
 
Актуелно

Конкурс за достављање пријава за чланство у телу за праћење примене Локалног акционог плана за борбу против корупције Града Пожаревца 2017-2020 (локалном антикоруптивном форуму)

pdf Конкурс
pdf Упитник за процену карактеристика лица за избор чл. тела
pdf Пословник о раду комисије
pdf Услови, критеријуми и мерила за избор чланства
pdf Важно појашњење за подносиоце пријава
pdf Локални акциони план за борбу против корупције
pdf Записник са прве седнице

У Пожаревцу почела акција “Привреда без граница“

Градоначелник Града Пожаревца Бане Спасовић са сарадницима посетио је фирме „Универ Савић“ и „Дипром“ као и градилише STOP SHOP-a. План је да се у оквиру акције „Привреда без граница“ обиђу приватне фирме...

Јавни позив за презентацију јавне набавке за извођење радова и вршење стручног надзора на изградњи вишепородичног стамбеног објекта у оквиру петог потпројкета (SRB 5) Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији на катастарској парцели бр. 7766/94 К.О. Пожаревац у Пожаревцу, улица 27. априла бб

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ јавне набавке за извођење радова  и вршење стручног надзора на изградњи вишепородичног стамбеноог објекта у оквиру петог потпројкета (SRB 5) Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији на катастарској парцели бр.7766/94...

pdf Коначна ранг листа за доделу стипендија студентима чије је пребивалиште на територији Града Пожаревца

Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу стамбено-пословног објекта, спратности ПО+П+4+Пк, на к.н.бр.1081/1 и 1081/2 КО Пожаревац, ул. Книћаниновој бр.16

 Јавни позив Документација  (8.2MB)...

Обавештење о извођењу вежби са бојним МЕС

Јединице Војске Србије изводиће вежбе са бојним минско – експлозивним средствима на полигону „Могила“. Вежбе са бојним МЕС реализоваће се дана 30. и 31.01.2018. године у времену од 07:00 до 18:00 часова, на простору...

Одржана 50. седница скупштине Удружења пчелара Града Пожаревца

Удружење пчелара Града Пожаревца спада у једно од најмасовнијих и најактивнијих у Србији. Седници је присуствовао градоначелник Града Пожаревца Бане Спасовић који је овом приликом изјавио: „Пчеларство се последњих година, па...

pdf Програм отуђења покретних ствари у јавној својини Града Пожаревца за 2018. годину

Конурс за пилотирање услуге личног пратиоца за период јануар – јун 2018. године

На основу члана 57. став 2. Закона о социјалној заштити („Сл. гласник РС“, бр. 24/11), члана 83. и 84. Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите („Службени гласник РС“, бр. 42/13),...