Обавештења
Избори 2016: Упутство за исплату бирачких одбора (више информација)
Напомена: После предаје изборног материјала није могуће заменити заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу, у складу са упутством РИК-а, те се такви предлози неће прихватити.
 
Актуелно

pdf Јавни оглас за прикупљање пријава за учествовање у поступку јавног надметања за отуђење покретних ствари из јавне својине Града Пожаревца

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЗИВУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ПОСТУПАК НАБАВКЕ РАДОВА ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНИХ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА

Обавештавамо сва заинтересована лица да у поступку набавке радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката, могу преузети Обавештење о покретању јавне набавке на следећој адреси: http://www.piu.rs/tenders.php?id=33&p_id=232 Наручилац у поступку набавке је имплементациони партнер на...

ТАКСЕ, БОРАВИШНА, ЛОКАЛНА АДМИНИСТРАТИВНА И ЛОКАЛНА КОМУНАЛНА

   Одлука о боравишној такси  Одлука о локалним административним таксама  Одлука о локалним комуналним таксама...

Обавештење о продужавању јавног позива за доделу 30 монтажних кућа у оквиру Регионалног стамбеног програма, Стамбени програм у Републици Србији, Потпројекат 8 – компонента монтажне куће објављен дана 25. априла 2018. године

ОБАВЕШТЕЊЕ Обавештавају се заинтересована лица и то избеглице које су, услед догађаја из периода од 1991. године до 1995. године, стекле статус избеглице у Републици Србији, без обзира на њихов статус у време решавања стамбене...

Предлог листе за финансирање односно суфинансирање пројеката за реализацију ЛАП-а за унапређење положаја особа са инвалидитетом Града Пожаревца 2015.-2020. у 2018. години

Предлог листе 2. Одбијена пријава - МНП и аутистична лица 3. Одбијена пријава - Савез слепих 4. Одбијена пријава - Савез слепих...

Усвојен ребаланс буџета Града Пожаревца

Одборници СГ Пожаревца су усвојили први ребаланс градског буџета, тако да буџет сада износи око 6 милијарди динара. Од те суме половина иде на инвестиције. Градоначелник Града Пожаревца Бане Спасовић је изјавио...

Конкурс/јавни позив за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, телевизијске, интернет медије и новинске агенције за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Пожаревца  у 2018. години

На основу члана  19.  Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), члана 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“, бр: 13/10,...

Сузбијање комараца

Град Пожаревац обавештава грађане да ће се сузбијање комараца кроз ларвицидни третман извршити Завод за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију „EKO-SAN“  у среду 23. маја 2018. године у периоду од 10 часова и то на следећим...

pdf Одлука о додели награда и повеља Града Пожаревца

Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за изградњу комплекса православног храма – објекта цркве Светог Архангела Гаврила, црквене сале са звоником и парохијске куће на катастарској парцели број 2450 К.О. Батовац у Батовцу

 Јавни позив Документација...

У Пожаревцу потписани колективни уговори са синдикатима комуналних Јавних предузећа

Уговоре су потписали градоначелник Града Пожаревца Бане Спасовић и председник Синдиката комуналних делатности Града Пожаревца Бобан Мартиновић. Нови колективни уговор представља продужетак старог уговора, што представља да су синдикати задовољни претходним документом. ...