Obaveštenja
Izbori 2016: Uputstvo za isplatu biračkih odbora (više informacija)
Napomena: Posle predaje izbornog materijala nije moguće zameniti zamenika člana biračkog odbora u proširenom sastavu, u skladu sa uputstvom RIK-a, te se takvi predlozi neće prihvatiti.
 
Aktuelno

OBAVEŠTENjE O POZIVU ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE RADOVA ZA IZGRADNjU VIŠEPORODIČNIH STAMBENIH OBJEKATA

Obaveštavamo sva zainteresovana lica da u postupku nabavke radova za izgradnju višeporodičnih stambenih objekata, mogu preuzeti Obaveštenje o pokretanju javne nabavke na sledećoj adresi: http://www.piu.rs/tenders.php?id=33&p_id=232 Naručilac u postupku nabavke je implementacioni partner na...

TAKSE, BORAVIŠNA, LOKALNA ADMINISTRATIVNA I LOKALNA KOMUNALNA

   Odluka o boravišnoj taksi  Odluka o lokalnim administrativnim taksama  Odluka o lokalnim komunalnim taksama...

pdf Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju lokacija za prodaju lubenica i dinja u Gradu Požarevcu i Kostolcu broj 09-06-91/2018-12 od 14. juna 2018. godine

U Požarevcu održano takmičenje “Počni na dva točka“

Takmičenje „Počni na dva točka“ za decu iz vrtića i kreativni školski poligon za osnovce, uzrasta od prvog do četvrtog razreda održava se danas u KSC Požarevac. U saradnji sa ambasadom Australije,...

pdf Poziv za sedamnaestu sednicu Skupštine Grada Požarevca

Predlog Liste za finansiranje odnosno sufinansiranje projekata u kulturi u 2018. godini

 Predlog liste  REŠENjE  REŠENjE 2...

Obustava saobraćaja u cilju održavanja turnira u basketu 3 na 3

Dana 24.06.2018. godine, u cilju održavanja turnira u basketu 3h3, izvršiće se obustava saobraćaja u ulicama Tabačka čaršija, Trg oslobođenja, Drinska (do ulice 15. oktobra) i Lenjinova, u periodu od 06:00 do 18 časova....

Asfaltira se ulica Jovana Šerbanovića u Požarevcu

Gradonačelnik Grada Požarevca Bane Spasović sa saradnicima obišao je ulicu Jovana Šerbanovića u kojoj je počelo asfaltiranje i sutra će biti otvorena za saobraćaj. U ovoj ulici pored kolovoza urađeni su trotoari,...

Javni poziv za prezentaciju Urbanističkog projekta za gradski park i pasaž „Parma“ na k.p.br. 1355, 1258/1, 1353/1, 1264, 1271, 1267, 1184/2 KO Požarevac, u Požarevcu

  U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik Republike Srbije'', br. 72/09, 81/09-ispravka, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14) i člana 83. Pravilnika sadržini, načinu i postupku...

Javni poziv za prezentaciju Urbanističkog projekta za prostornu celinu “Čikoš“ sa idejnim rešenjem rekonstrukcije “Čikoša“ na katastarskoj parceli br. 1002 KO Požarevac

  U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik Republike Srbije'', br. 72/09, 81/09-ispravka, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14) i člana 83. Pravilnika sadržini, načinu i postupku...