‘Скупштина града’

СКУПШТИНСКА РАДНА ТЕЛА

Скупштинска радна тела ...

Одборници

Скупштину града чине одборници које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом и Статутом града Пожаревца. Скупштина града Пожаревца има 68 одборника и то:   Списак одборника...

Пословник Скупштине Града

...

Скупштина града

Скупштина града је највиши орган града који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и Статутом града Пожаревца. Скупштина града, у складу са законом: 1) доноси статут града и пословник Скупштине; 2) доноси буџет и завршни рачун града; 3)...

Прва седница локалног парламента уз електронско гласање

Локални парламент заседао је једанаести пут 29.09.2017. год. у овом сазиву, по први пут уз електронско гласање. Овим путем рад Скупштине Града Пожаревца је унапређен и остварују се велике уштеде у буџету када је у питању штампање материјала али се и чува животна средина. ...

Председник Скупштине града

ПРЕДРАГ МИЈАТОВИЋ Рођен је 13. октобра 1978. године у Пожаревцу. Основну школу, као и Гимназију завршио је у Пожаревцу. Дипломирао је 2008. године на Факултету Техничких Наука у Новом Саду, на департману - Електротехника и рачунарство, смер телекомуникације и стекао звање Дипломирани...