Почетак » О Граду
 

Информације од јавног значаја

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА-СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја у Граду Пожаревцу (за Скупштину Града, Градоначелника, Градско веће и Градску управу) је почев од 1.4.2009. године Небојша Трајковић, дипломирани правник, самостални саветник Градске управе Града Пожаревца. Исто лице је поново именовано за поменуто овлашћено лице почев од 26.6.2012. године.

Телефон: 012/539-670, факс: 012/222-521.
e-mail: ntrajkovic(et)pozarevac.rs

 

 Захтев за приступ информацији од јавног значаја

Информатор о раду

 Признање за допринос афирмисању права на слободан приступ информацијама од јавног значаја