Početak » O Gradu
 

Informacije od javnog značaja

OVLAŠĆENO LICE ZA POSTUPANjE PO ZAHTEVIMA ZA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA-SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA

Ovlašćeno lice za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja u Gradu Požarevcu (za Skupštinu Grada, Gradonačelnika, Gradsko veće i Gradsku upravu) je počev od 1.4.2009. godine Nebojša Trajković, diplomirani pravnik, samostalni savetnik Gradske uprave Grada Požarevca. Isto lice je ponovo imenovano za pomenuto ovlašćeno lice počev od 26.6.2012. godine.

Telefon: 012/539-670, faks: 012/222-521.
e-mail: ntrajkovic(et)pozarevac.rs

 

 Zahtev za pristup informaciji od javnog značaja

Informator o radu

 Priznanje za doprinos afirmisanju prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja

Podeli sa drugima: Facebook Twitter