Territory licenseLokacijske dozvole

Godina: Pretraga: edit Preuzmi kao CSV...
Object descriptionOpis objekta-->
ApplicantPodnosilac zahteva / Object descriptionOpis objekta / No. of subjectBr.pred. Object locationLokacija objekta YearGodina Date of issueDatum izdavanja
Milutinović Jovica Požarevac
Dogradnja jednoporodičnog stambeno-poslovnog objekta u Požarevcu, Ul. Lole Ribara br. 86
04-350-277/2014

k. p. br. 2235/3 KO Požarevac

2015 04.03.2015.
GPD Darsing DOO Požarevac
višeporodični stambeni objekat Po+Pr+4+PkI+PkII u Suvoborskoj br.3. u Požarevcu
04-350-468/2014

k.p.br. 1743/1 KO Požarevac

2015 20.02.2015.
Grad Požarevac
rekonstrukcija sekundarne vodovodne mreže u ulici Moše Pijade u Požarevcu
04-350-448/2014

k.p.br. 1737, 1738 i 3021 KO Požarevac

2014 08.01.2015.
Milovanović Dragan iz Požarevca i Milovanović Darko iz Žabara
Izgradnja individualnog stambeno-poslovnog objekta, BRGPO 157m², spratnosti Po+P+Pk
04-350-243/2014

k.p.br. 335/2 KO Požarevac

2014 24.12.2014.
Stevan Beli iz Požarevca
Izgradnja individualnog stambenog objekta, 7,8h16,5m, spratnosti Po+P+1
04-350-431/2014

k.p.br. 2950/1 KO Požarevac

2014 11.12.2014.
Grad Požarevac
rekonstrukcija sekundarne vodovodne mreže u ulici V. Mišića u Kostolcu
04-350-465/2014

k.p.br. 2398,1585/1, 2399 i 1496/2 KO Kostolac grad

2014 11.12.2014.
Ranković Zoran iz Požarevca
Izgradnja individualnog stambenog objekta, 8,0m h 15,0m, spratnosti Po+P+1
04-350-407/2014

k.p.br. 2225/2 KO Požarevac

2014 08.12.2014.
Živković Milona iz Kličevca
Izgradnja individualnog stambenog objekta, 13,5h11,5-14,5m, spratnosti Po+P+1
04-350-431/2014

k.p.br. 2961/4 KO Požarevac

2014 04.12.2014.
Grad Požarevac
rekonstrukcija sekundarne vodovodne mreže u ulici J. Šerbanovića u Požarevcu
04-350-476/2014

k.p.br. 1008, 1121, 1184/2 i 1737 KO Požarevac

2014 08.12.2014.
Grad Požarevac
rekonstrukcija sekundarne vodovodne mreže u ulici 8. marta u Kostolcu
04-350-464/2014

k.p.br. 1540,2400, 1509, 2399, 1496/2, 1949/18 i 1949/35 KO Kostolac grad

2014 05.12.2014.
Vidanović Slaviša iz Ostrova
Izgradnja pomoćnog stambenog objekta u naselju Ostrovo u ulici Lole Ribara, spratnosti P+0, dimenzija 30,0m h 4,5m
04-350-278/2014

k.p.br. 782 KO Ostrovo

2014 28.11.2014.
Grad Požarevac
rekonstrukcija sekundarne vodovodne mreže u ulici Vinogradskoj, Dušana Radovića i Arčibalda Rajsa u Požarevcu
04-350-449/2014

k.p.br. 1199/2, 1735/3, 3040, 6766/1, 6152/3, 6759/7 i 6162 KO Požarevac

2014 26.11.2014.
Grad Požarevac
rekonstrukcija sekundarne vodovodne mreže u ulici Stiškoj u Požarevcu
04-350-451/2014

k.p.br. 2237/2, 2252/13 i 2236/1 KO Požarevac

2014 19.11.2014.
Živković Vojislav iz Lučice
izgradnja individualnog stambenog objekta 31,5mh9,7m Po+Pr+0 u Lučici u ulici Veljka Dugoševića bb
04-350-248/2014

k.p. Br. 5190 KO Lučica

2014 03.07.2014.
Marinković Mladen iz Požarevca
individualni stambeni objekat Pr+Pk dimenzija 11mh9m u ul. Težačko sokače br.9. u Požarevcu
04-350-238/2014

k.p.br. 2356 KO Požarevac

2014 04.08.2014.
"Evrotrgovina" - Šapine i Miletić Bojan iz Požarevca
višeporodični stambeni objekat Po+Pr+2+Pk/Ps, površine prizemlja do 354m2 u ul. Kneza Lazara be.23. u Požarevcu
04-350-140/2014

k.p.br. 1203 KO Požarevac

2014 19.05.2014.
Murina Našida iz Dobročana - Gnjilane
izgradnja jednoporodičnog stambenog objekta dim.12,5mh9,0m (P+1) u ul. Sutjeska br.44 U Kostolcu
04-350-102/2014

k.p. Br. 1879 KO Kostolac grad

2014 23.06.2014.
SZGR "Partenon" iz Požarevca
rekonstrukcija i pretvaranje tavana u korisni prostor u ulici Trg Radomira Vujovića br.7 i 9 u Požarevcu
04-350-85/2014

k.p. Br. 1548/4, 1549/3, 1352/3, delovi 1684/1 i 1352/1 KO Požarevac

2014 22.05.2014.
Kezić Dragan i Janković Filip iz Požarevca
izgradnja višeporodičnog stambeno poslovnog objekta u osnovi prizemlja 402m2 - spratnosti Po+Pr+2+Ps/Pk u Kneza Lazara br.21 u Požarevcu
04-350-62/2014

k.p. Br. 1205 KO Požarevac

2014 31.03.2014.
JP "SRBIJA GAS" Novi Sad
DGM do 4 bara - niskog pritiska - DGM "Busija" na teritoriji grada Požarevca
04-350-31/2014

na katastarskim parcelama u KO Požarevac

2014 19.05.2014.

Milutinović Jovica Požarevac

Broj predmeta 04-350-277/2014
Godina 2015
Podnosilac zahteva Milutinović Jovica Požarevac
Opis objekta Dogradnja jednoporodičnog stambeno-poslovnog objekta u Požarevcu, Ul. Lole Ribara br. 86
Lokacija objekta k. p. br. 2235/3 KO Požarevac
Datum izdavanja 04.03.2015.
Napomena

GPD Darsing DOO Požarevac

Broj predmeta 04-350-468/2014
Godina 2015
Podnosilac zahteva GPD Darsing DOO Požarevac
Opis objekta višeporodični stambeni objekat Po+Pr+4+PkI+PkII u Suvoborskoj br.3. u Požarevcu
Lokacija objekta k.p.br. 1743/1 KO Požarevac
Datum izdavanja 20.02.2015.
Napomena

Grad Požarevac

Broj predmeta 04-350-448/2014
Godina 2014
Podnosilac zahteva Grad Požarevac
Opis objekta rekonstrukcija sekundarne vodovodne mreže u ulici Moše Pijade u Požarevcu
Lokacija objekta k.p.br. 1737, 1738 i 3021 KO Požarevac
Datum izdavanja 08.01.2015.
Napomena

Milovanović Dragan iz Požarevca i Milovanović Darko iz Žabara

Broj predmeta 04-350-243/2014
Godina 2014
Podnosilac zahteva Milovanović Dragan iz Požarevca i Milovanović Darko iz Žabara
Opis objekta Izgradnja individualnog stambeno-poslovnog objekta, BRGPO 157m², spratnosti Po+P+Pk
Lokacija objekta k.p.br. 335/2 KO Požarevac
Datum izdavanja 24.12.2014.
Napomena

Stevan Beli iz Požarevca

Broj predmeta 04-350-431/2014
Godina 2014
Podnosilac zahteva Stevan Beli iz Požarevca
Opis objekta Izgradnja individualnog stambenog objekta, 7,8h16,5m, spratnosti Po+P+1
Lokacija objekta k.p.br. 2950/1 KO Požarevac
Datum izdavanja 11.12.2014.
Napomena

Grad Požarevac

Broj predmeta 04-350-465/2014
Godina 2014
Podnosilac zahteva Grad Požarevac
Opis objekta rekonstrukcija sekundarne vodovodne mreže u ulici V. Mišića u Kostolcu
Lokacija objekta k.p.br. 2398,1585/1, 2399 i 1496/2 KO Kostolac grad
Datum izdavanja 11.12.2014.
Napomena

Ranković Zoran iz Požarevca

Broj predmeta 04-350-407/2014
Godina 2014
Podnosilac zahteva Ranković Zoran iz Požarevca
Opis objekta Izgradnja individualnog stambenog objekta, 8,0m h 15,0m, spratnosti Po+P+1
Lokacija objekta k.p.br. 2225/2 KO Požarevac
Datum izdavanja 08.12.2014.
Napomena

Živković Milona iz Kličevca

Broj predmeta 04-350-431/2014
Godina 2014
Podnosilac zahteva Živković Milona iz Kličevca
Opis objekta Izgradnja individualnog stambenog objekta, 13,5h11,5-14,5m, spratnosti Po+P+1
Lokacija objekta k.p.br. 2961/4 KO Požarevac
Datum izdavanja 04.12.2014.
Napomena

Grad Požarevac

Broj predmeta 04-350-476/2014
Godina 2014
Podnosilac zahteva Grad Požarevac
Opis objekta rekonstrukcija sekundarne vodovodne mreže u ulici J. Šerbanovića u Požarevcu
Lokacija objekta k.p.br. 1008, 1121, 1184/2 i 1737 KO Požarevac
Datum izdavanja 08.12.2014.
Napomena

Grad Požarevac

Broj predmeta 04-350-464/2014
Godina 2014
Podnosilac zahteva Grad Požarevac
Opis objekta rekonstrukcija sekundarne vodovodne mreže u ulici 8. marta u Kostolcu
Lokacija objekta k.p.br. 1540,2400, 1509, 2399, 1496/2, 1949/18 i 1949/35 KO Kostolac grad
Datum izdavanja 05.12.2014.
Napomena

Vidanović Slaviša iz Ostrova

Broj predmeta 04-350-278/2014
Godina 2014
Podnosilac zahteva Vidanović Slaviša iz Ostrova
Opis objekta Izgradnja pomoćnog stambenog objekta u naselju Ostrovo u ulici Lole Ribara, spratnosti P+0, dimenzija 30,0m h 4,5m
Lokacija objekta k.p.br. 782 KO Ostrovo
Datum izdavanja 28.11.2014.
Napomena

Grad Požarevac

Broj predmeta 04-350-449/2014
Godina 2014
Podnosilac zahteva Grad Požarevac
Opis objekta rekonstrukcija sekundarne vodovodne mreže u ulici Vinogradskoj, Dušana Radovića i Arčibalda Rajsa u Požarevcu
Lokacija objekta k.p.br. 1199/2, 1735/3, 3040, 6766/1, 6152/3, 6759/7 i 6162 KO Požarevac
Datum izdavanja 26.11.2014.
Napomena

Grad Požarevac

Broj predmeta 04-350-451/2014
Godina 2014
Podnosilac zahteva Grad Požarevac
Opis objekta rekonstrukcija sekundarne vodovodne mreže u ulici Stiškoj u Požarevcu
Lokacija objekta k.p.br. 2237/2, 2252/13 i 2236/1 KO Požarevac
Datum izdavanja 19.11.2014.
Napomena

Živković Vojislav iz Lučice

Broj predmeta 04-350-248/2014
Godina 2014
Podnosilac zahteva Živković Vojislav iz Lučice
Opis objekta izgradnja individualnog stambenog objekta 31,5mh9,7m Po+Pr+0 u Lučici u ulici Veljka Dugoševića bb
Lokacija objekta k.p. Br. 5190 KO Lučica
Datum izdavanja 03.07.2014.
Napomena

Marinković Mladen iz Požarevca

Broj predmeta 04-350-238/2014
Godina 2014
Podnosilac zahteva Marinković Mladen iz Požarevca
Opis objekta individualni stambeni objekat Pr+Pk dimenzija 11mh9m u ul. Težačko sokače br.9. u Požarevcu
Lokacija objekta k.p.br. 2356 KO Požarevac
Datum izdavanja 04.08.2014.
Napomena

"Evrotrgovina" - Šapine i Miletić Bojan iz Požarevca

Broj predmeta 04-350-140/2014
Godina 2014
Podnosilac zahteva "Evrotrgovina" - Šapine i Miletić Bojan iz Požarevca
Opis objekta višeporodični stambeni objekat Po+Pr+2+Pk/Ps, površine prizemlja do 354m2 u ul. Kneza Lazara be.23. u Požarevcu
Lokacija objekta k.p.br. 1203 KO Požarevac
Datum izdavanja 19.05.2014.
Napomena

Murina Našida iz Dobročana - Gnjilane

Broj predmeta 04-350-102/2014
Godina 2014
Podnosilac zahteva Murina Našida iz Dobročana - Gnjilane
Opis objekta izgradnja jednoporodičnog stambenog objekta dim.12,5mh9,0m (P+1) u ul. Sutjeska br.44 U Kostolcu
Lokacija objekta k.p. Br. 1879 KO Kostolac grad
Datum izdavanja 23.06.2014.
Napomena

SZGR "Partenon" iz Požarevca

Broj predmeta 04-350-85/2014
Godina 2014
Podnosilac zahteva SZGR "Partenon" iz Požarevca
Opis objekta rekonstrukcija i pretvaranje tavana u korisni prostor u ulici Trg Radomira Vujovića br.7 i 9 u Požarevcu
Lokacija objekta k.p. Br. 1548/4, 1549/3, 1352/3, delovi 1684/1 i 1352/1 KO Požarevac
Datum izdavanja 22.05.2014.
Napomena

Kezić Dragan i Janković Filip iz Požarevca

Broj predmeta 04-350-62/2014
Godina 2014
Podnosilac zahteva Kezić Dragan i Janković Filip iz Požarevca
Opis objekta izgradnja višeporodičnog stambeno poslovnog objekta u osnovi prizemlja 402m2 - spratnosti Po+Pr+2+Ps/Pk u Kneza Lazara br.21 u Požarevcu
Lokacija objekta k.p. Br. 1205 KO Požarevac
Datum izdavanja 31.03.2014.
Napomena

JP "SRBIJA GAS" Novi Sad

Broj predmeta 04-350-31/2014
Godina 2014
Podnosilac zahteva JP "SRBIJA GAS" Novi Sad
Opis objekta DGM do 4 bara - niskog pritiska - DGM "Busija" na teritoriji grada Požarevca
Lokacija objekta na katastarskim parcelama u KO Požarevac
Datum izdavanja 19.05.2014.
Napomena