Territory licenseЛокацијске дозволе

Година: Претрага: edit Преузми као CSV...
Object descriptionОпис објекта-->
ApplicantПодносилац захтева / Object descriptionОпис објекта / No. of subjectБр.пред. Object locationЛокација објекта YearГодина Date of issueДатум издавања
Милутиновић Јовица Пожаревац
Доградња једнопородичног стамбено-пословног објекта у Пожаревцу, Ул. Лоле Рибара бр. 86
04-350-277/2014

к. п. бр. 2235/3 КО Пожаревац

2015 04.03.2015.
ГПД Дарсинг ДОО Пожаревац
вишепородични стамбени објекат По+Пр+4+ПкI+ПкII у Сувоборској бр.3. у Пожаревцу
04-350-468/2014

к.п.бр. 1743/1 КО Пожаревац

2015 20.02.2015.
Град Пожаревац
реконструкција секундарне водоводне мреже у улици Moше Пијаде у Пожаревцу
04-350-448/2014

к.п.бр. 1737, 1738 и 3021 КО Пожаревац

2014 08.01.2015.
Миловановић Драган из Пожаревца и Миловановић Дарко из Жабара
Изградња индивидуалног стамбено-пословног објекта, БРГПО 157м², спратности По+П+Пк
04-350-243/2014

к.п.бр. 335/2 КО Пожаревац

2014 24.12.2014.
Стеван Бели из Пожаревца
Изградња индивидуалног стамбеног објекта, 7,8х16,5м, спратности По+П+1
04-350-431/2014

к.п.бр. 2950/1 КО Пожаревац

2014 11.12.2014.
Град Пожаревац
реконструкција секундарне водоводне мреже у улици В. Мишића у Костолцу
04-350-465/2014

к.п.бр. 2398,1585/1, 2399 и 1496/2 КО Костолац град

2014 11.12.2014.
Ранковић Зоран из Пожаревца
Изградња индивидуалног стамбеног објекта, 8,0м х 15,0м, спратности По+П+1
04-350-407/2014

к.п.бр. 2225/2 КО Пожаревац

2014 08.12.2014.
Живковић Милона из Кличевца
Изградња индивидуалног стамбеног објекта, 13,5х11,5-14,5м, спратности По+П+1
04-350-431/2014

к.п.бр. 2961/4 КО Пожаревац

2014 04.12.2014.
Град Пожаревац
реконструкција секундарне водоводне мреже у улици Ј. Шербановића у Пожаревцу
04-350-476/2014

к.п.бр. 1008, 1121, 1184/2 и 1737 КО Пожаревац

2014 08.12.2014.
Град Пожаревац
реконструкција секундарне водоводне мреже у улици 8. марта у Костолцу
04-350-464/2014

к.п.бр. 1540,2400, 1509, 2399, 1496/2, 1949/18 и 1949/35 КО Костолац град

2014 05.12.2014.
Видановић Славиша из Острова
Изградња помоћног стамбеног објекта у насељу Острово у улици Лоле Рибара, спратности П+0, димензија 30,0м х 4,5м
04-350-278/2014

к.п.бр. 782 КО Острово

2014 28.11.2014.
Град Пожаревац
реконструкција секундарне водоводне мреже у улици Виноградској, Душана Радовића и Арчибалда Рајса у Пожаревцу
04-350-449/2014

к.п.бр. 1199/2, 1735/3, 3040, 6766/1, 6152/3, 6759/7 и 6162 КО Пожаревац

2014 26.11.2014.
Град Пожаревац
реконструкција секундарне водоводне мреже у улици Стишкој у Пожаревцу
04-350-451/2014

к.п.бр. 2237/2, 2252/13 и 2236/1 КО Пожаревац

2014 19.11.2014.
Живковић Војислав из Лучице
изградња индивидуалног стамбеног објекта 31,5мх9,7м По+Пр+0 у Лучици у улици Вељка Дугошевића бб
04-350-248/2014

к.п. Бр. 5190 КО Лучица

2014 03.07.2014.
Маринковић Младен из Пожаревца
индивидуални стамбени објекат Пр+Пк димензија 11мх9м у ул. Тежачко сокаче бр.9. у Пожаревцу
04-350-238/2014

к.п.бр. 2356 КО Пожаревац

2014 04.08.2014.
"Евротрговина" - Шапине и Милетић Бојан из Пожаревца
вишепородични стамбени објекат По+Пр+2+Пк/Пс, површине приземља до 354м2 у ул. Кнеза Лазара бе.23. у Пожаревцу
04-350-140/2014

к.п.бр. 1203 КО Пожаревац

2014 19.05.2014.
Мурина Нашида из Доброчана - Гњилане
изградња једнопородичног стамбеног објекта дим.12,5мх9,0м (П+1) у ул. Сутјеска бр.44 У Костолцу
04-350-102/2014

к.п. Бр. 1879 КО Костолац град

2014 23.06.2014.
СЗГР "Партенон" из Пожаревца
реконструкција и претварање тавана у корисни простор у улици Трг Радомира Вујовића бр.7 и 9 у Пожаревцу
04-350-85/2014

к.п. Бр. 1548/4, 1549/3, 1352/3, делови 1684/1 и 1352/1 КО Пожаревац

2014 22.05.2014.
Кезић Драган и Јанковић Филип из Пожаревца
изградња вишепородичног стамбено пословног објекта у основи приземља 402м2 - спратности По+Пр+2+Пс/Пк у Кнеза Лазара бр.21 у Пожаревцу
04-350-62/2014

к.п. Бр. 1205 КО Пожаревац

2014 31.03.2014.
ЈП "СРБИЈА ГАС" Нови Сад
ДГМ до 4 бара - ниског притиска - ДГМ "Бусија" на територији града Пожаревца
04-350-31/2014

на катастарским парцелама у КО Пожаревац

2014 19.05.2014.

Милутиновић Јовица Пожаревац

Број предмета 04-350-277/2014
Година 2015
Подносилац захтева Милутиновић Јовица Пожаревац
Опис објекта Доградња једнопородичног стамбено-пословног објекта у Пожаревцу, Ул. Лоле Рибара бр. 86
Локација објекта к. п. бр. 2235/3 КО Пожаревац
Датум издавања 04.03.2015.
Напомена

ГПД Дарсинг ДОО Пожаревац

Број предмета 04-350-468/2014
Година 2015
Подносилац захтева ГПД Дарсинг ДОО Пожаревац
Опис објекта вишепородични стамбени објекат По+Пр+4+ПкI+ПкII у Сувоборској бр.3. у Пожаревцу
Локација објекта к.п.бр. 1743/1 КО Пожаревац
Датум издавања 20.02.2015.
Напомена

Град Пожаревац

Број предмета 04-350-448/2014
Година 2014
Подносилац захтева Град Пожаревац
Опис објекта реконструкција секундарне водоводне мреже у улици Moше Пијаде у Пожаревцу
Локација објекта к.п.бр. 1737, 1738 и 3021 КО Пожаревац
Датум издавања 08.01.2015.
Напомена

Миловановић Драган из Пожаревца и Миловановић Дарко из Жабара

Број предмета 04-350-243/2014
Година 2014
Подносилац захтева Миловановић Драган из Пожаревца и Миловановић Дарко из Жабара
Опис објекта Изградња индивидуалног стамбено-пословног објекта, БРГПО 157м², спратности По+П+Пк
Локација објекта к.п.бр. 335/2 КО Пожаревац
Датум издавања 24.12.2014.
Напомена

Стеван Бели из Пожаревца

Број предмета 04-350-431/2014
Година 2014
Подносилац захтева Стеван Бели из Пожаревца
Опис објекта Изградња индивидуалног стамбеног објекта, 7,8х16,5м, спратности По+П+1
Локација објекта к.п.бр. 2950/1 КО Пожаревац
Датум издавања 11.12.2014.
Напомена

Град Пожаревац

Број предмета 04-350-465/2014
Година 2014
Подносилац захтева Град Пожаревац
Опис објекта реконструкција секундарне водоводне мреже у улици В. Мишића у Костолцу
Локација објекта к.п.бр. 2398,1585/1, 2399 и 1496/2 КО Костолац град
Датум издавања 11.12.2014.
Напомена

Ранковић Зоран из Пожаревца

Број предмета 04-350-407/2014
Година 2014
Подносилац захтева Ранковић Зоран из Пожаревца
Опис објекта Изградња индивидуалног стамбеног објекта, 8,0м х 15,0м, спратности По+П+1
Локација објекта к.п.бр. 2225/2 КО Пожаревац
Датум издавања 08.12.2014.
Напомена

Живковић Милона из Кличевца

Број предмета 04-350-431/2014
Година 2014
Подносилац захтева Живковић Милона из Кличевца
Опис објекта Изградња индивидуалног стамбеног објекта, 13,5х11,5-14,5м, спратности По+П+1
Локација објекта к.п.бр. 2961/4 КО Пожаревац
Датум издавања 04.12.2014.
Напомена

Град Пожаревац

Број предмета 04-350-476/2014
Година 2014
Подносилац захтева Град Пожаревац
Опис објекта реконструкција секундарне водоводне мреже у улици Ј. Шербановића у Пожаревцу
Локација објекта к.п.бр. 1008, 1121, 1184/2 и 1737 КО Пожаревац
Датум издавања 08.12.2014.
Напомена

Град Пожаревац

Број предмета 04-350-464/2014
Година 2014
Подносилац захтева Град Пожаревац
Опис објекта реконструкција секундарне водоводне мреже у улици 8. марта у Костолцу
Локација објекта к.п.бр. 1540,2400, 1509, 2399, 1496/2, 1949/18 и 1949/35 КО Костолац град
Датум издавања 05.12.2014.
Напомена

Видановић Славиша из Острова

Број предмета 04-350-278/2014
Година 2014
Подносилац захтева Видановић Славиша из Острова
Опис објекта Изградња помоћног стамбеног објекта у насељу Острово у улици Лоле Рибара, спратности П+0, димензија 30,0м х 4,5м
Локација објекта к.п.бр. 782 КО Острово
Датум издавања 28.11.2014.
Напомена

Град Пожаревац

Број предмета 04-350-449/2014
Година 2014
Подносилац захтева Град Пожаревац
Опис објекта реконструкција секундарне водоводне мреже у улици Виноградској, Душана Радовића и Арчибалда Рајса у Пожаревцу
Локација објекта к.п.бр. 1199/2, 1735/3, 3040, 6766/1, 6152/3, 6759/7 и 6162 КО Пожаревац
Датум издавања 26.11.2014.
Напомена

Град Пожаревац

Број предмета 04-350-451/2014
Година 2014
Подносилац захтева Град Пожаревац
Опис објекта реконструкција секундарне водоводне мреже у улици Стишкој у Пожаревцу
Локација објекта к.п.бр. 2237/2, 2252/13 и 2236/1 КО Пожаревац
Датум издавања 19.11.2014.
Напомена

Живковић Војислав из Лучице

Број предмета 04-350-248/2014
Година 2014
Подносилац захтева Живковић Војислав из Лучице
Опис објекта изградња индивидуалног стамбеног објекта 31,5мх9,7м По+Пр+0 у Лучици у улици Вељка Дугошевића бб
Локација објекта к.п. Бр. 5190 КО Лучица
Датум издавања 03.07.2014.
Напомена

Маринковић Младен из Пожаревца

Број предмета 04-350-238/2014
Година 2014
Подносилац захтева Маринковић Младен из Пожаревца
Опис објекта индивидуални стамбени објекат Пр+Пк димензија 11мх9м у ул. Тежачко сокаче бр.9. у Пожаревцу
Локација објекта к.п.бр. 2356 КО Пожаревац
Датум издавања 04.08.2014.
Напомена

"Евротрговина" - Шапине и Милетић Бојан из Пожаревца

Број предмета 04-350-140/2014
Година 2014
Подносилац захтева "Евротрговина" - Шапине и Милетић Бојан из Пожаревца
Опис објекта вишепородични стамбени објекат По+Пр+2+Пк/Пс, површине приземља до 354м2 у ул. Кнеза Лазара бе.23. у Пожаревцу
Локација објекта к.п.бр. 1203 КО Пожаревац
Датум издавања 19.05.2014.
Напомена

Мурина Нашида из Доброчана - Гњилане

Број предмета 04-350-102/2014
Година 2014
Подносилац захтева Мурина Нашида из Доброчана - Гњилане
Опис објекта изградња једнопородичног стамбеног објекта дим.12,5мх9,0м (П+1) у ул. Сутјеска бр.44 У Костолцу
Локација објекта к.п. Бр. 1879 КО Костолац град
Датум издавања 23.06.2014.
Напомена

СЗГР "Партенон" из Пожаревца

Број предмета 04-350-85/2014
Година 2014
Подносилац захтева СЗГР "Партенон" из Пожаревца
Опис објекта реконструкција и претварање тавана у корисни простор у улици Трг Радомира Вујовића бр.7 и 9 у Пожаревцу
Локација објекта к.п. Бр. 1548/4, 1549/3, 1352/3, делови 1684/1 и 1352/1 КО Пожаревац
Датум издавања 22.05.2014.
Напомена

Кезић Драган и Јанковић Филип из Пожаревца

Број предмета 04-350-62/2014
Година 2014
Подносилац захтева Кезић Драган и Јанковић Филип из Пожаревца
Опис објекта изградња вишепородичног стамбено пословног објекта у основи приземља 402м2 - спратности По+Пр+2+Пс/Пк у Кнеза Лазара бр.21 у Пожаревцу
Локација објекта к.п. Бр. 1205 КО Пожаревац
Датум издавања 31.03.2014.
Напомена

ЈП "СРБИЈА ГАС" Нови Сад

Број предмета 04-350-31/2014
Година 2014
Подносилац захтева ЈП "СРБИЈА ГАС" Нови Сад
Опис објекта ДГМ до 4 бара - ниског притиска - ДГМ "Бусија" на територији града Пожаревца
Локација објекта на катастарским парцелама у КО Пожаревац
Датум издавања 19.05.2014.
Напомена