‘О Граду’

Распоред вакцинација по месним заједницама

Вакцинација становништва против COVID 19 вакцинама Синофарм и Фајзер обавља се у Дому здравља Пожаревац сваког радног дана и суботом од 8 до 19 часова. Распоред вакцинација по месним заједницама је следећи: У понедељак, 09. августа: У месту Стари Костолац у амбуланти...

Пријем за вишебојце поводом припрема за 58. Љубичевске коњичке игре

У Градском здању организован је пријем вишебојаца на коме су најављене припеме за 58. Љубичевске коњичке игре у Пожаревцу. Тренинзи за вишебојце почињу од 4. августа, а квалификације крећу за 10 до 12 дана. Вишебојце је у Градском здању поздравио градоначелник Града Пожаревцца Саша...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2022. ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 - др закон), Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/17,...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2022. ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 - др закон) , Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број...

ЗАКЉУЧАК – Поништавање конкурса за пилотирање услуге личног пратиоца за период септембар – децембар 2021. године

Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 30. јула 2021. године  је на основу, члана 82. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19) и члана 26. став 5. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града...

КОНКУРС ЗА ПИЛОТИРАЊЕ УСЛУГЕ ЛИЧНОГ ПРАТИОЦА ЗА ПЕРИОД СЕПТЕМБАР – ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ

На основу члана 57. став 2. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, бр. 24/11), члана 83. и 84. Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите („Службени гласник РС“, бр. 42/13, 89/18 и 73/19), члана 8. Правилника о личном пратиоцу детета...