‘Обавештења’

Јавни позив незапосленим лицима за доделу субвенција за самозапшљавање у оквиру пројекта „Постизање инклузивног друштвено-економског развоја кроз подстицање ромског предузетништва и запошљавања“.

...

Јавни позив за избор и доделу субвенција предузетницима, микро и малим предузећима у оквиру пројекта „Постизање инклузивног друштвено-економског развоја кроз подстицање ромског предузетништва и запошљавања“.

...

Конкурс за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја особа са инвалидитетом Града Пожаревца 2015.-2020. у 2020. години

На основу Локалног акционог плана за унапређење положаја особа са инвалидитетом Града Пожаревца 2015.-2020. („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 3/15). године и Закључка Градског већа Града Пожаревца бр. 09-06-5/2020-33 од 17.1.2020. године, Градско веће Града Пожаревца, расписује К о н к у р с за...

Конкурс за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја старијих лица на територији Града Пожаревца 2017 – 2020 у 2020. години

На основу Локалног акционог плана за унапређење положаја старијих лица на територији Града Пожаревца 2017-2020 („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16) и Закључка Градског већа Града Пожаревца бр. 09-06-5/2020-32 од 17.1.2020. године, Градско веће Града Пожаревца, расписује К о н к у р с за...

Конкурс за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома на територији Града Пожаревца 2016 – 2020. године у 2020. години

 На основу Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома на територији Града Пожаревца 2016-2020. године („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 13/15) и Закључка Градског већа Града Пожаревца бр: 09-06-5/2020-31 од 17.1.2020. године, Градско веће Града Пожаревца, расписује К о н к у р с за...

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА КОЈА СУ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД ПОЖАРЕВАЦ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2020. ГОДИНИ

    На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 99/11 – др. закони и 44/18 – др. закон), члана 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења...