‘Обавештења’

Јавни позив За пријаву незапослених лица и свих осталих физичких лица за учешће на бесплатној обуци за почетнике у пословању

Град Пожаревац у сарадњи са Удружењем Рома Браничевског округа и Удружења за развој предузетништва ,,ПОСТАРТ'' Пожаревац, а уз подршку немачке развојне сарадње коју спроводи-ГИЗ, организује бесплатну обуку за предузетнике, микро и мала предузећа, а у оквиру пројекта ,,Подршка одрживом запошљавању Рома на територији Града Пожаревца''. ...

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Република Србија ГРАД ПОЖАРЕВАЦ Градска управа Конкурсна комисија Број: 01-111-18/2018-2 11.10.2018. године П о ж а р е в а ц        На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе...

План уклањања објекта за IV квартал 2018

 План уклањања објекта за IV квартал 2018  Програм уклањања објекта за IV квартал 2018...

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Градска управа Града Пожаревца позива све грађане, удружења, правна лица са територије Града Пожаревца, средства јавног обавештавања и друге субјекте да се упознају са текстом Нацрта одлуке о утврђивању цене за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене на територији Града Пожаревца ...

Саопштење за јавност – Градски Штаб за ванредне ситуације

На основу члана 34. Закона о ванредним ситуацијама («Службени гласник Републике Србије» број 111/2009, 92/2011 и 93/2012),  и члана 17. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације, Градски Штаб за ванредне ситуације на територији града Пожаревца наванредној седници одржаној дана 16.10.2018. године са почетком у 23:00 часа, поводом непосредне опасности од ширења...

У оквиру пројекта „Култура без граница“ Град Пожаревац купио бину

У склопу имплементације пројекта „Културно повезивање у сврху јачања туристичке атрактивности у Региону – Култура без граница“ који се реализује у оквиру програма прекограничне сарадње „Румунија-Србија 2014-2020“, Град Пожаревац је средствима из ЕУ фондова купио бину за наступе уметничких извођача, удружења и културних група. ...