‘Obaveštenja’

07-465-203/2021 Rešenje o poništenju privremenog zastupnika za Milošević Oliveru, za eksproprijaciju kp. 3121 KO Ćirikovac;

07-465-203/2021 Rešenje o poništenju privremenog zastupnika za Milošević Oliveru, za eksproprijaciju kp. 3121 KO Ćirikovac;...

Obaveštenje o izvođenju vežbi sa bojnim MES

Jedinice Vojske Srbije izvodiće vežbe sa bojnim minsko – eksplozivnim sredstvima na poligonu „Mogila“.  Vežbe sa bojnim MES realizovaće se dana 09. i 10. 8. 2022. g godine u vremenu od 10.00 do 16.00 časova, na prostoru poligona „Mogila“ koji zahvata objekte: Ciganske livade (tt...

PREDLOG LISTE ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROGRAMA/PROJEKATA U KULTURI KOJI SVOJIM KVALITETOM DOPRINOSE RAZVOJU I PREZENTACIJI I REŠENjA

PREDLOG LISTE ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROGRAMA/PROJEKATA U KULTURI KOJI SVOJIM KVALITETOM DOPRINOSE RAZVOJU I PREZENTACIJI REŠENjE O ODBIJANjU REŠENjE O ODBACIVANjU    ...

Javna prezentacija Urbanističkog projekta za potrebe urbanističko – arhitektonske razrade lokacije za izgradnju objekta samouslužne autoperionice na k.p.br. 155/2 K.O. Požarevac u Požarevcu, u ul. Vojske Jugoslavije br. 57.

Javna prezentacija Urbanističkog projekta za potrebe urbanističko – arhitektonske razrade lokacije za izgradnju objekta samouslužne autoperionice na k.p.br. 155/2 K.O. Požarevac u Požarevcu, u ul. Vojske Jugoslavije br. 57. Detaljnije na urbanizam.pozarevac.rs...

Rešenja o postavljanju privremenog zastupnika za eksproprijaciju

- 07-465-196/2022 Rešenje o postavljanju priv.zastup. za Miladinović  (Aleksandar) Živorad, za kp. 18488 KO Požarevac; - 07-465-200/2022 Rešenje o postavljanju priv.zastup. za Živanović Miroslava, za kp. 18483 KO Požarevac; - 07-465-217/2022 Rešenje o postavljanju priv.zastup. za pok. Stevuljević (Jovan) Krsta, za kp. 19306 KO Požarevac; ...

Suzbijanje komaraca na teritoriji grada Požarevca

Obaveštavamo vas da će 02.08.2022. u periodu od 19 do 22 časova, ukoliko se stvore povoljni meteorološki uslovi, biti izvedeno suzbijanje komaraca na teritoriji grada Požarevca. Tretman će se izvesti uređajima iz vazduha i zemlje.   Uređajima iz vazduha koristiće se preparat na...