‘Обавештења’

Предлог листе за финансирање или суфинансирање програма / пројеката НВО и удружења која су од јавног интереса за Град Пожаревац и Решење о одбијању неоснованих пријава.

Предлог листе за финансирање или суфинансирање програма / пројеката НВО и удружења која су од јавног интереса за Град Пожаревац Решење о одбијању неоснованих пријава....

Решење о давању сагласности на измене и допуне Програма коришћења субвенција Јавног предузећа „Љубичево“ Пожаревац за 2019. годину

...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ  ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2020. ГОДИНУ

Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а ГРАД ПОЖАРЕВАЦ ГРАДОНАЧЕЛНИК Број:11-320-60/2019 Датум:01.07.2019. год ПОЖАРЕВАЦ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ  ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2020. ГОДИНУ

Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а ГРАД ПОЖАРЕВАЦ ГРАДОНАЧЕЛНИК Број: 11-320-61/2019 Датум:01.07.2019. год ПОЖАРЕВАЦ   ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА...

Позив за јавну презентацију

УП за адаптацију, реконструкцију и доградњу објекта галерије "Милена Павловић - Барили" Позив за јавну презентацију  ...

Решење о одбијању

...