‘Обавештења’

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта  за проширење гробља у Насељу Лучица, на к.п.бр.3496, 4318, 3473, 3472, 3471, 3470, 3469 и 3468 К.О. Лучица

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14,83/18 и 31/19), и чланова 88. , 91. , 92. и 94.  Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног...

ОБАВЕШТЕЊЕ О СУЗБИЈАЊУ ЛАРВИ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГРАД ПОЖАРЕВАЦ

Обавештавамо Вас да ће у уторак, 15.10.2019. године, уколико се стекну неопходни метео услови, предузеће ЕКО САН ПЛУС д.о.о. из Београда, Земун, Батајнички друм 14 део 8, почети третман сузбијања ларви комараца на територији локалне самоуправе, у складу са Уговором бр. 404-02-51/2019-02/11 од 06.05.2019. године....

Oбустава саобраћаја за време проласка уличне трке

Поводом oдржавања 56. традиционалне уличне трке, а у оквиру обележавања Дана ослобођења у Првом и Другом светском рату, извршиће се обустава саобраћаја за време проласка такмичара у улицама у Пожаревцу, дана 10.10.2019. године у периоду од 12 часова до 20 часова. Старт трке је...

Бесплатни мамографски прегледи

Поштоване суграђанке, Свесни важности теме борбе против рака дојке, као и ране дијагностике и саме превенције, обавештавамо вас да је компанија Бамби уз подршку града Пожареваца и Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, покренула пројекат „Важна си“ у оквиру којег ће...

Одлука о додели награда и повеља Града Пожаревца

На основу чл. 3, 4. и 9. Одлуке о установљењу наградa, повеље и других јавних признања Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/19 и 10/19), Одбор за додељивање награда и повеља Града Пожаревца, на седници од 7.10.2019. године, донео је   О...

Студија јавног градског и приградског превоза путника на територији града Пожаревца

...