‘Обавештења’

Акта са седнице Скупштине од 28.9.2023. године

124-15 Р Е Ш Е Њ Е о усвајању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и трећих облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима, а чији је оснивач Град Пожаревац за...

Позив за двадесет седму седницу Скупштине Града Пожаревца

...

Усвајање Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације „Индустријска зона III фаза“

Документација - Индустријска зона III фаза (175МБ)...

Радно време ЛПА у суботу 23. септембра од 8.00 – 12.00 часова

Обавештавају се порески обвезници да ће због великог броја издатих опомена локална пореска администрација Гада Пожаревца радити са странкама у суботу 23. септембра у периоду од 8 до 12 сати....

Позив заинтересованим лицима која желе да покрену или развију сопствену пословну делатност

...

Јавни позив за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији Града Пожаревца.

На основу Одлуке Градског већа о расписивању Јавног позива за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији Града Пожаревца, број 09-06-120/2023-1 од 18.09.2023. године ( у даљем тексту: Одлука) и Правилника о суфинансирању мера енергетске санације...