‘Obaveštenja’

Konkurs za dodelu stipendija studentima čije je prebivalište na teritoriji Grada Požarevca za školsku 2021/2022. godinu

 Na osnovu člana 8. Odluke o utvrđivanju uslova, načina, kriterijuma i postupka stipendiranja lica na teritoriji Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 18/13) i Zaključka Gradskog veća Grada Požarevca broj: 09-06-63/2022-2-1 od  16.5. 2022. godine, Gradsko veće Grada Požarevca, raspisuje K O N K...

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata u kulturi koji svojim kvalitetom doprinose razvoju i prezentaciji umetnosti i kulture u Gradu Požarevcu u 2022. godini

Na osnovu člana 76. stav 1, 2. i 6. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 13/6, 30/16-ispr., 6/20, 47/21 i 78/21), člana 2. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne...

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata kulturno-umetničkih društava u Gradu Požarevcu za 2022. godinu

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 13/6, 30/16-ispr., 6/20, 47/21 i 78/21), čl. 2. i 3. Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor programa i projekata kulturno-umetničkih društava koji se finansiraju odnosno sufinansiraju iz budžeta Grada Požarevca („Službeni...

EU PRO Plus – Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku opreme i uvođenje usluga za preduzetnike, mikro i mala preduzeća

Razvojni program EU PRO Plus koji finansira Evropska unija, a sprovodi se u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije objavio je Javni poziv za dostavljanje predloga projekata za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku opreme i uvođenje usluga za preduzetnike, mikro i mala preduzeća. U...

Radno vreme LPA – subota 14.05.2022.

Zbog kraja kvartala, lokalna poreska administracija će 14. maja 2022. godine, u subotu, raditi sa strankama u periodu od 8 do 12 sati....

Vlasnici katastarskih parcela na deonici brze saobraćajnice Požarevac – Golubac (u izgradnji)

Povodom izgradnje brze saobraćajnice Požarevac – Golubac, potrebno je da se vlasnici navedenih katastarskih parcela broj: 19347, 19348, 19349, 19350, 19351, 19352, 19353, 19355, 19357, 19358, 19359, 19363, 19364, 19365, 19366, 19367, 19368, 19369, 19370, 19371, 19372, 19373, 19374, 19375, 19376, 19527, 19529, 19530, 19531,...