Регионални стамбени програм

Република Србија је обезбедила средства за КУПОВИНУ СТАНОВА из Фонда Регионалног стамбеног програма на територији града Пожаревца и њених граничних општина, ради решавања стамбених потреба избеглица у оквиру Стамбеног програма у Републици Србији.

Уколико сте власник укњиженог стана/станова на наведеној територији, и желите да продате стан/станове, позивамо вас да учествујете у програму куповине станова.

За све додатне информације посетите интернет страницу:

  • Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије: www.kirs.gov.rs –Јавни позиви,
  • Јединице за управљање пројектима ујавном сектору д.о.о Београд: www.piu.rs –Јавни позиви,
  • Општине/града: Пожаревца или лично код повереника за избеглице и миграције у вашој општини/граду.

Контакт: Јединице за управљање пројектима y јавном сектору д.о.о
Београд Немања Симуновић 065/2009213 или Војислав Благојевић 065/2009039