‘LER’

Projekti

Projekti...

Strateški dokumenti

Lokalni akcioni plan za socijalno uključivanje Roma i Romkinja sa teritorije Grada Požarevca za period od 2021-2023. godine Lokalni akcioni plan za mlade 2021-2025. godine Lokalni akcioni plan za stare 2021-2025. godine Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja...

PublikacijePublication

*Za pregled PDF fajlova vam je potreban program Adobe Acrobat Reader koji se može skinuti sa sledećeg linka: //get.adobe.com/reader/ ...

Kancelarija za Lokalni Ekonomski RazvojLocal Economic Development

  Vodič za izdavanje građevinskih dozvola Kontakt Tel: 012/539-676, 012/539-678 e-mail: ler@pozarevac.rs *Za pregled PDF fajlova vam je potreban program Adobe Acrobat Reader koji se može skinuti sa sledećeg linka: //get.adobe.com/reader/   Guide for obtaining building permits ...