‘ЛЕР’

Пројекти

Пројекти...

Стратешки документи

Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња са територије Града Пожаревца за период од 2021-2023. године Локални акциони план за младе 2021-2025. године Локални акциони план за старе 2021-2025. године Локални акциони план за унапређење положаја...

ПубликацијеPublication

*За преглед PDF фајлова вам је потребан програм Adobe Acrobat Reader који се може скинути са следећег линка: //get.adobe.com/reader/ ...

Канцеларија за Локални Економски РазвојLocal Economic Development

  Водич за издавање грађевинских дозвола Контакт Тел: 012/539-676, 012/539-678 е-маил: ler@pozarevac.rs *За преглед PDF фајлова вам је потребан програм Adobe Acrobat Reader који се може скинути са следећег линка: //get.adobe.com/reader/   Guide for obtaining building permits ...