‘Konkursi’

Javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata udruženja koja su od javnog interesa za Grad Požarevac u oblasti zaštite lica sa invaliditetom u 2022. godini

Javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata udruženja koja su od javnog interesa za Grad Požarevac u oblasti zaštite lica sa invaliditetom u 2022. godini Prijavni obrazac Formular - narativni izveštaj Obrazac izjave 1 Obrazac izjave...

Konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja sa teritorije Grada Požarevca za period 2021-2023. godine, u 2022. godini

Na osnovu Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja sa teritorije Grada Požarevca za period 2021-2023. godine („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 2/21) i Zaključka Gradskog veća Grada Požarevca br: 09-06-4/2022-2 od  21. januara 2022. godine, Gradsko veće Grada Požarevca, raspisuje K o...

J A V N I K O N K U R S ZA FINANSIRANjE ILI SUFINANSIRANjE PROGRAMA / PROJEKATA NVO I UDRUŽENjA KOJA SU OD JAVNOG INTERESA ZA GRAD POŽAREVAC U 2022. GODINI

 Javni konkurs Prijavni obrazac  Formular – narativni izveštaj  Obrazac izjave  Obrazac izjave   INTERNI AKT O ANTIKORUPCIJSKOJ POLITICI   OBRAZAC IZJAVE O NEPOSTOJANjU SUKOBA INTERESA...

Javni poziv za izbor i dodelu subvencija preduzetnicima, mikro i malim preduzećima u okviru projekta „Razvoj romskog preduzetništva u funkciji održivog zapošljavanja Roma i Romkinja“

  Javni poziv Prijavni obrazac Obrazac 2 - Izjava...

Javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencija za samozapšljavanje u okviru projekta „Razvoj romskog preduzetništva u funkciji održivog zapošljavanja Roma i Romkinja“

Javni poziv Obrazac 1 - PRIJAVA Obrazac 2 - Izjava...

Predlog Liste za sufinansiranje programa/projekata crkava i verskih zajednica sa područja Grada Požarevca u 2021. godini

...