‘Konkursi’

Konkurs za dodelu stipendija studentima čije je prebivalište na teritoriji Grada Požarevca za školsku 2022/2023. godinu

Konkurs za dodelu stipendija studentima čije je prebivalište na teritoriji Grada Požarevca za školsku 2022/2023. godinu Prijavni obrazac ...

Javni konkurs za sufinansiranje ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije na porodičnim kućama i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote na teritoriji Grada Požarevca za 2022. godinu

Na osnovu Odluke Gradskog veća Grada Požarevca o raspisivanju Javnog konkursa za učešće domaćinstava u sprovođenju mere energetske sanacije ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi,  termostatskih  ventila i delitelja toplote broj 09-06-160/2022/14...

Odluka o izboru privrednih subjekata na osnovu javnog poziva za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja na teritoriji Grada Požarevca

...

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE RADNOG MESTA – ZAMENIK NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE GRADA POŽAREVCA (POLOŽAJ U II GRUPI)

...

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENjU MERA ENERGETSKE SANACIJE U DOMAĆINSTVIMA PUTEM UGRADNjE SOLARNIH PANELA ZA PROIZVODNjU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SOPSTVENE POTREBE I UNAPREĐENjE TERMOTEHNIČKOG SISTEMA PUTEM UGRADNjE KALORIMETARA, CIRKULACIONIH PUMPI, TERMOSTATSKIH VENTILA I DELITELjA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENjU MERA ENERGETSKE SANACIJE U DOMAĆINSTVIMA PUTEM UGRADNjE SOLARNIH PANELA Prilog 1 - Prijavni obrazac Prilog 2 - IZJAVA _OBRAZAC 1 Prilog 3 - IZJAVA -OBRAZAC 2 Prilog 4 - IZJAVA OBRAZAC...

JAVNI KONKURS za sufinansiranje mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode na teritoriji Grada Požarevca za 2022. godinu

Na osnovu Odluke Gradskog veće Grada Požarevca o raspisivanju Javnog konkursa za krajnje korisnike, (građane) i Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne...