‘Конкурси’

Конкурс за доделу стипендија студентима чије је пребивалиште на територији Града Пожаревца за школску 2018/2019. годину

На основу члана 8. Одлуке о утврђивању услова, начина, критеријума и поступка стипендирања лица на територији Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 18/13) и Закључка Градског већа Града Пожаревца број: 09-06-158/2018-2 од 9. новембра 2018. године, Градско веће Града Пожаревца, расписује К О Н...

Јавни позив За пријаву предузетника, микро и малих предузећа за учешће на бесплатној обуци за јачање капацитета у пословању

Град Пожаревац у сарадњи са Удружењем Рома Браничевског округа и Удружења за развој предузетништва ,,ПОСТАРТ'' Пожаревац, а уз подршку немачке развојне сарадње коју спроводи-ГИЗ, организује бесплатну обуку за предузетнике, микро и мала предузећа, а у оквиру пројекта ,,Подршка одрживом запошљавању Рома на територији Града Пожаревца''. ...

Јавни позив За пријаву незапослених лица и свих осталих физичких лица за учешће на бесплатној обуци за почетнике у пословању

Град Пожаревац у сарадњи са Удружењем Рома Браничевског округа и Удружења за развој предузетништва ,,ПОСТАРТ'' Пожаревац, а уз подршку немачке развојне сарадње коју спроводи-ГИЗ, организује бесплатну обуку за предузетнике, микро и мала предузећа, а у оквиру пројекта ,,Подршка одрживом запошљавању Рома на територији Града Пожаревца''. ...

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Република Србија ГРАД ПОЖАРЕВАЦ Градска управа Конкурсна комисија Број: 01-111-18/2018-2 11.10.2018. године П о ж а р е в а ц        На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе...

Јавни конкурс за спровођење мера подршке пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Пожаревца у 2018. годину

  Јавни конкурс за спровођење мера подршке пољопривредне политике  Изјава  Образац пријаве    ...

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у градској управа Града Пожаревца

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ Градска управа Града Пожаревца Број: 01-111-14/2017-2 28.9.2018. године П о ж а р е в а ц На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016 и 113/2017) члана 12. Уредбе...