‘Конкурси’

Јавни конкурс за попуљавање извршилачких радних места у Градској управи Града Пожаревца

Јавни конкурс Пријава на конкурс Пријава на конкурс  ...

Јавни конкурс за спровођење мера одрживог коришћења пољопривредног земљишта и успостављање и јачање удружења у области пољопривреде на територији Града Пожаревца у 2024. години

...

Јавни позив за доделу средстава државне помоћи из буџета града Пожаревца за 2024. годину, а у оквиру реализације Програма локалног економског развоја града Пожаревца за период од 2024. до 2026. године

Расписије се Јавни позив за додела бесповратних средстава државне помоћи из  буџета Града  Пожаревца за 2024. годину, а у оквиру Програма локалног економског развоја Града Пожаревца  за период  од  2024. до 2026. године, а за следећу  меру и подмере у оквиру исте: Мера 2...

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ЈАВНИ КОНКУРС 6.1 ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ 6.2 ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ ...

Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

Интерни конкурс Образац пријаве 1 Образац пријаве 2 ...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ПОВЕЉА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ПОВОДОМ СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ, ПРАЗНИКА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА И СЛАВЕ ПОЖАРЕВЦА

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ СКУПШТИНА ГРАДА Одбор за додељивање награда и повеља Града Пожаревца О Б Ј А В Љ У Ј Е ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ПОВЕЉА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ПОВОДОМ СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ, ПРАЗНИКА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА И СЛАВЕ ПОЖАРЕВЦА Награда Града Пожаревца...

Интерни конкурс

Интерни конкурс (.pdf) Образац пријаве 1 (.docx) Образац пријаве 2 (.docx) ...

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ И РЕШЕЊЕ О ОДБИЈАЊУ – ЛАП ЗА МЛАДЕ 2024

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА ПЕРИОД 2021 – 2025. ГОДИНЕ У 2024. ГОДИНИ РЕШЕЊЕ О ОДБИЈАЊУ  ...