‘Конкурси’

ЗАКЉУЧАК – Поништавање конкурса за пилотирање услуге личног пратиоца за период септембар – децембар 2021. године

Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 30. јула 2021. године  је на основу, члана 82. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19) и члана 26. став 5. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града...

КОНКУРС ЗА ПИЛОТИРАЊЕ УСЛУГЕ ЛИЧНОГ ПРАТИОЦА ЗА ПЕРИОД СЕПТЕМБАР – ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ

На основу члана 57. став 2. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, бр. 24/11), члана 83. и 84. Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите („Службени гласник РС“, бр. 42/13, 89/18 и 73/19), члана 8. Правилника о личном пратиоцу детета...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2021. ГОДИНИ

...

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2021. ГОДИНИ

...

Предлог листе за финансирање или суфинансирање програма/пројеката НВО и удружења која су од јавног интереса за Град Пожаревац у 2021. години,Решење о одбацивању неблаговремене пријаве и Решење о одбијању неоснованих пријава

Предлог листе Решење о одбацивању Решење о одбијању...

КОНКРУС ЗА ПИЛОТИРАЊЕ УСЛУГЕ ЛИЧНОГ ПРАТИОЦА ЗА ПЕРИОД СЕПТЕМБАР – ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ

На основу члана 57. став 2. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, бр. 24/11), члана 83. и 84. Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите („Службени гласник РС“, бр. 42/13, 89/18 и 73/19), члана 8. Правилника о личном пратиоцу детета...