‘Конкурси’

Конкурс за финансирање односно суфинасирање програма/пројеката производње медијских садржаја у 2021. години

На основу члана  19.  Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“, бр: 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), Уредбе о правилима и условима за...

Конкурс за финасирање односно суфинасирање пројеката културно-уметничких друштава у 2021. години

На основу члана 76. Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 13/6, 30/16 – исправка и 6/20), чл. 2. и 3. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор програма и пројеката културно-уметничких друштава који се финансирају односно суфинансирају из буџета Града Пожаревца („Службени...

Поништавање конкурса за финансирање односно суфинасирање програма и пројеката Културно –уметничких друштава у 2021. години

...

Конкурс за финансирање и суфинансирање програма/пројеката културно-уметничких друштава у Граду Пожаревцу за 2021. годину

На основу члана 76. Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 13/6, 30/16 – исправка и 6/20), чл. 2. и 3. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор програма и пројеката културно-уметничких друштава који се финансирају односно суфинансирају из буџета Града Пожаревца („Службени...

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма/пројеката у култури који својим квалитетом доприносе развоју и презентацији уметности и културе у Граду Пожаревцу у 2021. години

На основу члана 76. став 1, 2. и 6. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16 и 30/16 – испр. и 6/20), члана 2. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије,...

Предлог ранг-листе за доделу стипендија студентима по поновљеном Конкурсу И Решење о одбијању неосноване пријаве

Предлог ранг-листе за доделу стипендија студентима по поновљеном Конкурсу Решење о одбијању неосноване пријаве...