‘Konkursi’

Konačna rang lista za dodelu stipendija studentima čije je prebivalište na teritoriji Grada Požarevca

...

Javni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju stambeno-poslovnog objekta, spratnosti PO+P+4+Pk, na k.n.br.1081/1 i 1081/2 KO Požarevac, ul. Knićaninovoj br.16

 Javni poziv Dokumentacija  (8.2MB)...

Konurs za pilotiranje usluge ličnog pratioca za period januar – jun 2018. godine

Na osnovu člana 57. stav 2. Zakona o socijalnoj zaštiti („Sl. glasnik RS“, br. 24/11), člana 83. i 84. Pravilnika o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite („Službeni glasnik RS“, br. 42/13), člana 8. Pravilnika o ličnom pratiocu deteta i učenika („Službeni...

Interni konkurs za popunjavanje radnog mesta u Gradskoj upravi Grada Požarevca

GRAD POŽAREVAC Gradska uprava Broj: 01-111-55/2017-3 22.12. 2017. godine P o ž a r e v a c Datum oglašavanja: 22.12.2017. godine Datum isteka roka za prijavljivanje: 06.01.2018. godine          Na osnovu čl. 18. stav 2. i 3.  Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“ br. 68/2015 81/2016 –...

Lista korisnika sredstava o podeli podsticajnih sredstava za investicije u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji Grada Požarevca u 2017. godini

...

Konkurs za dostavljanje prijava za članstvo u telu za praćenje primene Lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije Grada Požarevca 2017-2020 (lokalnom antikoruptivnom forumu)

  Konkurs za dostavljanje prijava za članstvo u telu za praćenje primene Lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije Grada Požarevca 2017-2020 (lokalnom antikoruptivnom forumu)   Poslovnik o radu Komisije za izbor članova  tela za praćenje primene Lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije Grada...

Predlog rang liste za dodelu stipendija studentima čije je prebivališta na teritoriji grada Požarevca za školsku 2017/2018. godinu

 Predlog rang liste za dodelu stipendija studentima čije je prebivališta na teritoriji grada Požarevca za školsku 2017/2018. godinu  Rešenje...

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA –  GRAĐEVINSKI INSPEKTOR – ODELjENjE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE – GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA       

        Republika Srbija GRAD POŽAREVAC Gradska uprava Konkursna komisija Broj: 01-111-52/2017-2 29.11.2017. godine P o ž a r e v a c        Na osnovu člana 4. člana 94. i člana 102. Zakona o zaposlenima...

Konkurs za dodelu stipendija studentima čije je prebivalište na teritoriji Grada Požarevca za školsku 2017/2018. godinu

 Konkurs za dodelu stipendija studentima čije je prebivalište na teritoriji Grada Požarevca za školsku 2017/2018. godinu Prijava za dobijanje studentske stipendije...