‘Конкурси’

Предлог Листе за суфинансирање програма/пројеката цркава и верских заједница са подручја Града Пожаревца у 2024. години

...

Коначна листа за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења која су од интереса за град Пожаревацу области заштите лица са инвлидитетом у 2024. години

...

КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА  ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА  НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА У 2024. ГОДИНИ

На основу чл. 32. Закона о црквама и верским заједницама („Службени гласник РС“, бр. 36/06), члана 5. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор програма/пројеката цркава и верских заједница који се суфинансирају из буџета Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 7/14 и 6/16)...

Предлог Листе за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења која су од јавног интереса за Град Пожаревац у области заштите лица са инвалидитетом у 2024. години

...

Јавни позиви за 27 стамбених јединица на територији 14 јединица локалне самоуправе, и то: Бачка Топола, Житиште, Нова Црња, Алибунар, Велика Плана, Бела Црква, Вршац, Уб, Крагујевац, Рача, Мајданпек, Дољевац, Ниш и Кладово

🗎 Јавни позиви за 27 стамбених јединица на територији 14 јединица локалне самоуправе 🗎 Изјава о имовини 🗎 Изјава за прибављање података о службеној дужности 🗎 Образац пријаве на јавни позив ...

Конкурс за реализацију Програма за социјално укључивање Рома и Ромкиња Града Пожаревцу за период од 2024. до 2026. године, у 2024. години

На основу Програма за социјално укључивање Рома и Ромкиња  Града Пожаревца за период од 2024. до 2026. године („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 18/23) и Закључка Градског већа Града Пожаревца бр: 09-06-3/2024-2 од  5. јануара 2024. године, Градско веће Града Пожаревца, расписује К о н...

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи Града Пожаревца

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи Града Пожаревца Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи Града Пожаревца ...

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА КОЈА СУ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД ПОЖАРЕВАЦ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2024. ГОДИНИ

ЈАВНИ КОНКУРС ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ НАРАТИВНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2023. ГОДИНУ ИНТЕРНИ АКТ О АНТИКОРУПЦИЈСКОЈ ПОЛИТИЦИ ИЗЈАВА ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ КОЈОМ СЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ОДОБРЕНОГ ПРОГРАМА НИСУ НА ДРУГИ НАЧИН ВЕЋ ОБЕЗБЕЂЕНА ИЗЈАВА НЕПОСТОЈАЊУ СУКОБА ИНТЕРЕСА ...