‘Konkursi’

Javni poziv za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem u zakup dve (2) stambene jedinice sa mogućnošću kupovine na teritoriji Grada Požarevca

...

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2022. godini

Ministarstvo privrede u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije i uz podršku projekta „Srbija i EU – Oprema za privredu“ koji finansira Evropska unija, dodeljuje bespovratna sredstva mikro i malim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama. Ukupna bespovratna sredstva iznose oko 3,1 milijardu dinara. Ministarstvo privrede...

Predlog za raspodelu sredstava na konkursu/javnom pozivu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, televizijske, internet medije i novinske agencije za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Požarevca za 2022. godinu

...

Konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom Grada Požarevca 2021.-2025. u 2022. godini

Na osnovu Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom Grada Požarevca 2021.-2025. („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 33/20). godine i Zaključka Gradskog veća Grada Požarevca br. 09-06-68/2022-20 od 27. maja 2022. godine, Gradsko veće Grada Požarevca, raspisuje K o n k u r...

Konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za  unapređenje položaja starijih lica na teritoriji Grada Požarevca 2021 – 2025 u 2022. godini

Na osnovu Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja starijih lica na teritoriji Grada Požarevca 2021-2025 („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 33/20) i Zaključka Gradskog veća Grada Požarevca br. 09-06-68/2022-21 od 27. maja 2022. godine, Gradsko veće Grada Požarevca, raspisuje K o n k u r...

Javni poziv za finansiranje  posebnih  programa iz oblasti sporta u 2022. godini

Na osnovu čl. 6. i 7. Pravilnika o odobravanju sredstava i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na području Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 12/17, 26/20, 16/21, 5/22) i Zaključka Gradskog veća Grada Požarevca, br. 09-06-65/2022-13 od 19.5. 2022....