‘Конкурси’

Предлог листе за финансирање односно суфинансирање пројеката за реализацију ЛАП-а за унапређење положаја особа са инвалидитетом Града Пожаревца 2015.-2020. у 2018. години

Предлог листе 2. Одбијена пријава - МНП и аутистична лица 3. Одбијена пријава - Савез слепих 4. Одбијена пријава - Савез слепих...

Конкурс/јавни позив за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, телевизијске, интернет медије и новинске агенције за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Пожаревца  у 2018. години

На основу члана  19.  Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), члана 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“, бр: 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), Правилника о суфинансирању пројеката...

Предлог листе за финансирање или суфинансирање програма/пројеката културно-уметничких друштава у Граду Пожаревцу за 2018. годину

...

Конкурс за избор и доделу субвенција предузетницима, микро и малим предузећима у оквиру пројекта ,,Подршка одрживом запошљавању Рома на територији Града Пожаревца“

КОНКУРС за избор и доделу субвенција предузетницима, микро и малим предузећима у оквиру пројекта ,,Подршка одрживом запошљавању Рома на територији Града Пожаревца'' Град Пожаревац у сарадњи са Удружењем Рома Браничевског округа, а уз подршку немачке развојне сарадње -ГИЗ, спроводе пројекат ,,Подршка одрживом запошљавању Рома на...

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом 30 монтажних кућа

 ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом 30 монтажних кућа  Образац  Изјава подносиоца пријаве...

КОНКУРС ЗА ПИЛОТИРАЊЕ УСЛУГЕ ЛИЧНОГ ПРАТИОЦА ЗА ПЕРИОД ЈУЛ – ДЕЦЕМБАР  2018. ГОДИНЕ

На основу члана 57. став 2. Закона о социјалној заштити („Сл. гласник РС“, бр. 24/11), члана 83. и 84. Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите („Службени гласник РС“, бр. 42/13), члана 8. Правилника о личном пратиоцу детета и ученика („Службени...

Јавни конкурс за финансирање или сифинансирање програма/пројеката НВО и удружења која су од јавног интереса за Град Пожаревац у 2018. години

На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 99/11 – др. закони), члана 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“, бр. 18/16), члана 2....

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК И ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ

На основу члана 65. Статута  Предшколске установе ''Љубица Вребалов'' Пожаревац, расписује се:   КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК (11 ч) И ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ (4 ч) ЗА РАДНУ 2018/19. ГОДИНУ   У радној 2018/19. години, објекти у саставу Предшколске установе ''Љубица...

Конкурс за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја особа са инвалидитетом Града Пожаревца 2015.-2020. у 2018. години

На основу Локалног акционог плана за унапређење положаја особа са инвалидитетом Града Пожаревца 2015.-2020. („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 3/15). године  и Закључка Градског већа Града Пожаревца бр. 09-06-36/2018-6 од 20.3.2018. године, Градско веће Града Пожаревца, расписује К о н к у р с за...