‘Конкурси’

Предлог ранг-листе за финансирање или суфинансирање пројеката за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома на територији Града Пожаревца 2016-2020. године у 2018. години

...

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Граду Пожаревцу

 Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта  Формулар за пријављивање  ...

Предлог листе за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења која су од јавног интереса за Град Пожаревац у области заштите лица са иналидитетом у 2018. години

 Предлог листе  Решење...

Јавни конкурс за попуњавање положаја начелник Градске управе Града Пожаревца

На основу члана 56. и 66. став 7. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014 – други закон), члана 50., 95., 102. и 103. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе  („Службени гласник РС“, број 21/2016), члана 90....

Конкурс за одабир кандидата за учешће на обуци за шивење у оквиру пројекта ,,Подршка одрживом запошљавању Рома на територији Града Пожаревца“

...

Конкурс / јавни позив за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, телевизијске, интернет медије и новинске агенције за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Пожаревца у 2018. години

 Конкурс / јавни позив за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, телевизијске, интернет медије и новинске агенције за остваривање јавног интереса у области јавног информисања  Образац пријаве  Ревидиран буџет пројекта...

Конкурс за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја старијих лица на територији Града Пожаревца 2017 – 2020 у 2018. години

 Конкурс за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја старијих лица  Образац пријаве...

Предлог листе за пилотирање услуге личног пратиоца за период јануар – јун 2018. године

  Предлог листе за пилотирање услуге личног пратиоца...

Интерни конкурс за попуњавање радног места у Градској управи Града Пожаревца

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ Градска управа Број: 01-111-3/2013-3 25.01.2018. године П о ж а р е в а ц Датум оглашавања: 25.01.2018. године Датум истека рока за пријављивање: 09.02.2018. године          На основу чл. 18. став 3.  Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“ бр. 68/2015 81/2016 – одлука УС), члана...