‘Конкурси’

Предлог листа за финансирање или суфинансирање пројеката НВО и удружења која су од јавног интереса за Град Пожаревац

Предлог листа за финансирање или суфинансирање пројеката НВО и удружења која су од јавног интереса за Град Пожаревац  Решење о одбијању пријава...

Јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ и „Паркинг сервис“ Пожаревац

 Јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација'' Пожаревац...

Јавни позив за доделу подстицајних средстава за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава на територији Града Пожаревца у 2017. години

 Јавни позив за доделу подстицајних средстава за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава  Образац - Пријава  Изјава...

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи Града Пожаревца

Република Србија ГРАД ПОЖАРЕВАЦ Градска управа Број: 01-111-39/2017-2 18.09.2017. године П о ж а р е в а ц        На основу члана 4. и члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник...

Јавни конкурс за попуњавање радног места заменик начелника Градске управе службеника на положају II група у Градског управи Града Пожаревца

 Јавни конкурс Изјава...

Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма / пројеката НВО и удружења која су од јавног интереса за Град Пожаревац у 2017. години

На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 99/11 – др. закони), члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“, бр. 8/12, 94/13 и...

Предлог листе за финансирање односно суфинансирање пројеката за реализацију локалног акционог плана за унапређење положаја особа са инвалидитетом града Пожаревца 2015-2020 у 2017 години

...

Допуна и исправка јавног позива за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Пожаревца за 2018. годину

...

Предлог листе корисника средстава о условима и начину суфинансирања камате краткорочних пољопривредних кредита на територији Града Пожаревца у 2017. години

 Предлог листе корисника средстава о условима и начину суфинансирања камате краткорочних пољопривредних кредита на територији Града Пожаревца у 2017. години...