‘Конкурси’

Јавни позив за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији Града Пожаревца.

На основу Одлуке Градског већа о расписивању Јавног позива за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији Града Пожаревца, број 09-06-120/2023-1 од 18.09.2023. године ( у даљем тексту: Одлука) и Правилника о суфинансирању мера енергетске санације...

Јавни конкурс за спровођење мера подршке пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Пожаревца у 2023. години, дана 15. августа 2023. године.

Расписује се Јавни конкурс за спровођење мера подршке пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Пожаревца у 2023. години, дана 15. августа 2023. године. Рок за подношење пријава на Јавни конкурс је 30 дана од дана објављивања. За више информација можете се информисати...

ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА о остваривању права на подстицаје за кориснике средстава за спровођење мера одрживог коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Пожаревца у 2023. години

ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА о остваривању права на подстицаје за кориснике средстава за спровођење мера одрживог коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Пожаревца у 2023. години...

Јавни конкурс за спровођење мера одрживог коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Пожаревца у 2023. години

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник Републике Србије”, број 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), члана 5. Правилника о раду Комисије за израду и праћења реализације програма подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града...

Предлог листе за финансирање или суфинансирање програма / пројеката НВО и удружења која су од јавног интереса за град Пожаревац у 2023. години

🗎 Предлог листе за финансирање или суфинансирање програма / пројеката НВО и удружења која су од јавног интереса за град Пожаревац у 2023. години 🗎 Решење о одбацивању 🗎 Решење о одбијању...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2023. ГОДИНУ, А У ОКВИРУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2023. ГОДИНЕ

Овом Одлуком расписије се Јавни позив за додела бесповратних средстава државне помоћи из буџета Града  Пожаревац за 2023.годину, а у оквиру реализације Програма локалног економског развоја Града Пожаревац  за период  од  2021. до 2023. године, а за следеће  мере и инструменте у оквиру истих: ...