‘Konkursi’

Predlog za raspodelu sredstava na konkursu/javnom pozivu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, televizijske, internet medije i novinske agencije za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Požarevca za 2021. godinu

...

Predlog liste za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata kulturno-umetničkih društava u Gradu Požarevcu za 2021. godinu

...

Konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za  mlade Grada Požarevca za period 2021.-2025. godine u 2021. godini

Na osnovu Lokalnog akcionog plana za mlade Grada Požarevca za period  2021.-2025. godine („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 33/20) i Zaključka Gradskog veća Grada Požarevca br:  09-06-89/2021-24 od 16. juna 2021. godine, Gradsko veće Grada Požarevca, raspisuje K o n k u r s za...

Predlog liste za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata u kulturi koji svojim kvalitetom doprinose razvoju i prezentaciji umetnosti i kulturi u Gradu Požarevcu u 2021. godini

 Predlog liste  Rešenje o odbijanju  ...

JAVNI POZIV za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba interno raseljenih lica, kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti i dodelu pomoći u građevinskom i drugom materijalu odnosno opremi (mali grant), za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti na teritoriji Grada Požarevca,

...

Predloga liste i Rešenja o odbijanju neosnovanih prijava

Predlog liste za finansiranje odnosno sufinansiranje projekata za realizaciju Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja sa teritorije Grada Požarevca za period 2021 – 2023. godine, u 2021. godini Rešenje o odbijanju neosnovane prijave Omladinskog saveta Požarevac Rešenje...