‘Конкурси’

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА: -„ПОСЛОВИ ОБРАЧУНА И ЛИКВИДАТУРЕ“ У ОДЕЉЕЊУ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ – ОДСЕК ФИНАСИЈСКЕ ОПЕРАТИВЕ ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА, ФОНДОВА, ДОТАЦИЈА, ТРАНСФЕРА И КОНТРОЛЕ ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

...

Јавни конкурс за спровођење мера подршке пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Пожаревца у 2022. години

Расписује се Јавни конкурс за спровођење мера подршке пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Пожаревца у 2022. години. Рок за подношење пријава на Јавни конкурс износи 30 дана од дана објављивања. Јавни конкурс Образац пријаве Изјава ...

К О Н К У Р С ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА У 2022. ГОДИНИ

На основу чл. 32. Закона о црквама и верским заједницама („Службени гласник РС“, бр. 36/06), члана 5. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор програма/пројеката цркава и верских заједница који се суфинансирају из буџета Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 7/14 и 6/16)...

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ КОЈИ СВОЈИМ КВАЛИТЕТОМ ДОПРИНОСЕ РАЗВОЈУ И ПРЕЗЕНТАЦИЈИ И РЕШЕЊА

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ КОЈИ СВОЈИМ КВАЛИТЕТОМ ДОПРИНОСЕ РАЗВОЈУ И ПРЕЗЕНТАЦИЈИ РЕШЕЊЕ О ОДБИЈАЊУ РЕШЕЊЕ О ОДБАЦИВАЊУ    ...

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Градско веће Града Пожаревца донело је Одлуку о расписивању јавног конкурса за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији града Пожаревца, број 09-06-102/2022-1 од 26. јула 2022. године.             Град Пожаревац подржава следеће мере енергетске санације: Заменa...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ

Републички завод за статистику објављује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ У ПОПИСУ СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА 2022. ГОДИНЕ Позивају се грађани заинтересовани за рад у Попису у својству пописивача да у периоду од 22. јула до 5. августа 2022. године (до 20.00 часова)...

Обавештење – прелиминарна листа кандидата који се позивају за обуку

Прелиминарна листа - ПОЖАРЕВАЦ Прелиминарна листа - КОСТОЛАЦ Кандидат који се не налази на Прелиминарној листи има право да поднесе приговор. Рок за улагање приговора на прелиминарну листу изабраних кандидата је 18. јул 2022. године до 16 часова. ...

Решење о одбијању неоснованe пријавe Удружења грађана Боље сутра 012

...