‘Конкурси’

Конкурс за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја особа са инвалидитетом Града Пожаревца 2015.-2020. у 2018. години

На основу Локалног акционог плана за унапређење положаја особа са инвалидитетом Града Пожаревца 2015.-2020. („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 3/15). године  и Закључка Градског већа Града Пожаревца бр. 09-06-36/2018-6 од 20.3.2018. године, Градско веће Града Пожаревца, расписује К о н к у р с за...

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма/пројеката у култури који својим квалитетом доприносе развоју и презентацији уметности и културе у Граду Пожаревцу у 2018. години

На основу члана 76. став 1, 2. и 6. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.), члана 2. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине,...

Конкурс за финансирање и суфинансирање програма/пројеката културно-уметничких друштава у Граду Пожаревцу за 2018. годину

На основу члана 76. Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 13/6 и 30/16-испр.), Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор програма и пројеката културно-уметничких друштава који се финансирају односно суфинансирају из буџета Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 9/16 и 3/17)...

Предлог листе за финансирање годишњих програма у области спорта на подручју Града Пожаревца у 2018. години

 Предлог листе за финансирање годишњих програма у области спорта на подручју Града Пожаревца у 2018. години  Решење о одбијању...

Предлог ранг-листе за финансирање или суфинансирање пројеката за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома на територији Града Пожаревца 2016-2020. године у 2018. години

...

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Граду Пожаревцу

 Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта  Формулар за пријављивање  ...