‘Конкурси’

Конкурс за финансирање и суфинансирање програма/пројеката културно-уметничких друштава у Граду Пожаревцу за 2023. годину

Конкурс за финансирање и суфинансирање програма/пројеката културно-уметничких друштава Пријавни образац Формулар – наративни извештај Образац изјаве 1 о обезбеђености средстава за реализацију пројекта Образац изјаве 2 о непостојању сукоба интереса Модел Интерног акта о антикорупцијској политици ...

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА КОЈА СУ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД ПОЖАРЕВАЦ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2023. ГОДИНИ

 Јавни конкурс Пријавни образац Образац изјаве 1 - О обезбеђености средстава за реализацију пројекта Образац изјаве 2 - О непостојању сукоба интереса Формулар - наративни извештај Модел интерног акта о антикорупцијској политици ...

Предлог ранг листе за доделу стипендија студентима чије је пребивалиште на територији Града Пожаревца за школску 2022/2023. годину

Предлог ранг листе Решење о одбијању Решење о одбацивању...

Конкурс за доделу стипендија студентима чије је пребивалиште на територији Града Пожаревца за школску 2022/2023. годину

Конкурс за доделу стипендија студентима чије је пребивалиште на територији Града Пожаревца за школску 2022/2023. годину Пријавни образац ...

Јавни конкурс за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији Града Пожаревца за 2022. годину

На основу Одлуке Градског већа Града Пожаревца о расписивању Јавног конкурса за учешће домаћинстава у спровођењу мере енергетске санације уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи,  термостатских  вентила и делитеља топлоте број 09-06-160/2022/14...

Одлука о избору привредних субјеката на основу јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља на територији Града Пожаревца

...

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА – ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА (ПОЛОЖАЈ У II ГРУПИ)

...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ КАЛОРИМЕТАРА, ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, ТЕРМОСТАТСКИХ ВЕНТИЛА И ДЕЛИТЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА Прилог 1 - Пријавни образац Прилог 2 - ИЗЈАВА _ОБРАЗАЦ 1 Прилог 3 - ИЗЈАВА -ОБРАЗАЦ 2 Прилог 4 - ИЗЈАВА ОБРАЗАЦ...