‘Konkursi’

Predlog liste za pilotiranje usluge ličnog pratioca u 2019. godini

...

KONKURS ZA PILOTIRANjE USLUGE LIČNOG PRATIOCA U 2019. GODINI

Na osnovu člana 57. stav 2. Zakona o socijalnoj zaštiti („Sl. glasnik RS“, br. 24/11), člana 83. i 84. Pravilnika o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite („Službeni glasnik RS“, br. 42/13), člana 8. Pravilnika o ličnom pratiocu deteta i učenika („Službeni...

Konkurs za dodelu stipendija studentima čije je prebivalište na teritoriji Grada Požarevca za školsku 2018/2019. godinu

Na osnovu člana 8. Odluke o utvrđivanju uslova, načina, kriterijuma i postupka stipendiranja lica na teritoriji Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 18/13) i Zaključka Gradskog veća Grada Požarevca broj: 09-06-158/2018-2 od 9. novembra 2018. godine, Gradsko veće Grada Požarevca, raspisuje K O N...

Javni poziv Za prijavu preduzetnika, mikro i malih preduzeća za učešće na besplatnoj obuci za jačanje kapaciteta u poslovanju

Grad Požarevac u saradnji sa Udruženjem Roma Braničevskog okruga i Udruženja za razvoj preduzetništva ,,POSTART'' Požarevac, a uz podršku nemačke razvojne saradnje koju sprovodi-GIZ, organizuje besplatnu obuku za preduzetnike, mikro i mala preduzeća, a u okviru projekta ,,Podrška održivom zapošljavanju Roma na teritoriji Grada Požarevca''. ...

Javni poziv Za prijavu nezaposlenih lica i svih ostalih fizičkih lica za učešće na besplatnoj obuci za početnike u poslovanju

Grad Požarevac u saradnji sa Udruženjem Roma Braničevskog okruga i Udruženja za razvoj preduzetništva ,,POSTART'' Požarevac, a uz podršku nemačke razvojne saradnje koju sprovodi-GIZ, organizuje besplatnu obuku za preduzetnike, mikro i mala preduzeća, a u okviru projekta ,,Podrška održivom zapošljavanju Roma na teritoriji Grada Požarevca''. ...

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA POŽAREVCA

Republika Srbija GRAD POŽAREVAC Gradska uprava Konkursna komisija Broj: 01-111-18/2018-2 11.10.2018. godine P o ž a r e v a c        Na osnovu čl. 4. i 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave...