‘Konkursi’

JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANjE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA ZA 2018. GODINU

R e p u b l i k a S r b i j a SKUPŠTINA GRADA POŽAREVCA Komisija za izradu godišnjeg programa, zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Požarevca u državnoj svojini Broj: 01-320-54/2017 ...

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata kulturno-umetničkih društava u Gradu Požarevcu za 2017. godinu

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 13/6 i 30/16-ispr.), Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor programa i projekata kulturno-umetničkih društava koji se finansiraju odnosno sufinansiraju iz budžeta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 9/16 i 3/17)...

Javni poziv sufinansiranja kamate kratkoročnih poljoprivrednih kredita na teritoriji Grada Požarevca u 2017. godini

 Javni poziv sufinansiranja kamate kratkoročnih poljoprivrednih kredita  Izjava Obrazac prijave  ...

Javni poziv za Regresiranje reproduktivnog materijala u govedarstvu (veštačko osemenjivanje krava i junica)

 Javni poziv za Regresiranje reproduktivnog materijala u govedarstvu (veštačko osemenjivanje krava i junica)  Izjava Obrazac za prijavu...

Registracija stambenih zajednica

 OBRAZAC PRIJAVE ZA REGISTRACIJU SZ  OBRAZAC PRIJAVE ZA REGISTRACIJU DODATAK SZ  PRIJAVA POTREBNA DOKUMENTACIJA  OBRAZAC PRIJAVE ZA REGISTRACIJU SZ  OBRAZAC PRIJAVE ZA REGISTRACIJU DODATAK SZ  PRIJAVA POTREBNA DOKUMENTACIJA  ZAPISNIK SA SEDNICE I ODLUKA O IZBORU UPRAVNIKA STAMBENE ZAJEDNICE...

Konkurs za subvencionisanje kamata po studentskim kreditima

Na osnovu člana 2. Odluke o utvrđivanju uslova, načina, kriterijuma i postupka subvencionisanja kamata po studentskim kreditima kod poslovnih banaka na teritoriji Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 9/16, 1/17 i 3/17),  Zaključka Gradskog veća Grada Požarevca br: 09-06-104/2017-12 od 8. juna 2017. godine,...