‘Конкурси’

Позив Угоститељима да се пријаве ради реализације шеме доделе ваучера

Министарство трговине, туризма и телекомуникација ће у 2021. години седму годину за редом, реализовати Уредбу о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења туристичког промета домаћих туриста на територији Републике Србије. Услугу смештаја могу да пружају предузетник, привредно друштво,...

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА  У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

РепубликаСрбија ГРАД ПОЖАРЕВАЦ ГрадскауправаГрада Пожаревца Конкурснакомисија Број: 17-111-10/2020-2 30.11.2020. године П о ж а р е в а ц   На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени...

Конкурс за доделу стипендија студентима за школску 2020/2021. годину

 Конкурс за доделу стипендија студентима чије је пребивалиште на територији Града Пожаревца за школску 2020/2021. годину  Пријава...

ЈАВНА ЛИЦИТАЦИЈА ЗА ПРОДАЈУ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА КОЈА СУ У ВЛАСНИШТВУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

На основу тачке III Одлуке о отпису и отуђивању основних средстава Градске управе Града Пожаревца, број 09-06-208/2020-2 од 20. новембра 2020. године и Закључка Градског већа Града Пожаревца, број  09-06-208/2020-2-1 од 20. новембра 2020. године, расписује се ЈАВНА ЛИЦИТАЦИЈА ЗА ПРОДАЈУ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА КОЈА СУ...

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА – ПОСЛОВИ УМНОЖАВАЊА МАТЕРИЈАЛА – СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Република Србија ГРАД ПОЖАРЕВАЦ Градска управа Конкурсна комисија Број: 17-111-9/2020-2 18.11.2020. године П о ж а р е в а ц   На основу члана 4. и члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама...

Предлог листе за пилотирање услуге личног пратиоца за период новембар – децембар 2020. године

...

Конкурс за пилотирање услуге личног пратиоца за период новембар – децембар 2020. године

 Конкурс за пилотирање услуге личног пратиоца  Пријавни образац...

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ПОДРШКЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА У 2020. ГОДИНИ

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник Републике Србије”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), члана 5. Правилника о раду Комисије за израду и праћења реализације програма подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града...