‘Konkursi’

Konkurs za sufinansiranje programa/projekata crkava i verskih zajednica na području grada Požarevca

Na osnovu čl. 32. Zakona o crkvama i verskim zajednicama („Službeni glasnik RS“, br. 36/06), člana 5. Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor programa/projekata crkava i verskih zajednica koji se sufinansiraju iz budžeta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 7/14 i 6/16)...

Predlog liste za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata NVO i udruženja koja su od javnog interesa za grad Požarevca

 Predlog liste za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata NVO i udruženja  Rešenje Odbijeni...

Javni poziv za sprovođenje javnih radova

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE - FILIJALA POŽAREVAC I GRAD POŽAREVAC Raspisuju   JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2017. GODINI   I OSNOVNE INFORMACIJE   Program javnih radova namenjen je radnom angažovanju teže zapošljivih nezaposlenih...

Javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava u okviru realizacije programa Lokalnog ekonomskog razvoja

Na osnovu člana 15. stav 3. Odluke o uslovima i načinu realizacije programa lokalnog ekonomskog razvoja za 2017. godinu (“Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 1/17), člana 90. stav 1. tačka 3) Statuta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca”, br. 17/16 - prečišćen tekst), Odluke o...

Predlog konačne liste za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja starijih lica

 Predlog konačne liste za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja starijih lica...

Odluka o stavljanju van snage Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javno komunalnih preduzeća

Na osnovu člana 37. st. 1 i 2, člana 38. stav 2. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 15/16) i člana 33. stav 1. tačka 6) Statuta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 17/16 – prečišćen tekst), Skupština Grada Požarevca, na sednici održanoj...