CITY PROJECTS POZAREVACПРОЈЕКТИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ProjectНазив пројекта Duration
Подручје /
Временски период
ProponentВредност ProponentПредлагач пројекта DonorДонатор пројекта PartnerПројектни партнер
Формирање Туристичко-информативног центра у Пожаревцу
Формиран је Туристичко-информативни центар у улици...
Град Пожаревац
2009 година
1,200,000.00 дин
1,200,000.00 дин
Град Пожаревац - Туристичка организација Пожаревац
Уређење међудржавног спомен-обележја "Пожаревачки мир 1718"
Изградња реплике Царског шатора, подизање ограде,...
Град Пожаревац
2009/2012 година
11,336,701.00 дин
11,336,701.00 дин
Град Пожаревац - Фондација "Пожаревачки мир 1718"
II фаза примарне топловодне мреже и пумпне станице за грејање села Кленовник
Изградња 290 прикључака, уграђено 240 мерно-регулационих...
Град Пожаревац
2010/2012 година
145,000,000.00 дин
145,000,000.00 дин
Град Пожаревац
ЈП Топлификација, МЗ...
Адаптација зграде кафане 'Булевар''
Адаптација и реконструкција кафане 'Булевар''...
Град Пожаревац
2011/2012 година
16,000,000.00 дин
14,000,000.00 дин
Град Пожаревац
Министарство за државну...
Просторно и урбанистичко планирање за будућност
Пројекат финансира Европска унија кроз...
Град Пожаревац
17 месеци
24.09.2010
до 24.02.2012
332,418.43 евра
13,308.29 евра
Град Пожаревац
ИПА - 300.000...
општине Кучево, Петровац...
Спортска хала у Пожаревцу
Спортска хала у Пожаревцу...
Град Пожаревац
2010/2012 година
51,647,335.00 дин
25,688,888.00 дин
Град Пожаревац
НИП: 25,958,447.08 дин...
Изградња фискултурне сале у ОШ Свети Сава
Изградња фискултурне сале у ОШ Свети...
Град Пожаревац
2010/2011 година
39,754,591.04 дин
17,246,391.00 дин
Град Пожаревац
НИП: 5,194,200.20 дин,...
Фекални колектор у Дунавској улици
Фекални колектор у Дунавској улици...
Град Пожаревац
2011/2012 година
44,170,940.00 дин
22,085,470.00 дин
Град Пожаревац
Мин. за зашт....
Кишни колектор у улици Кнез Милошев Венац
Кишни колектор у улици Кнез Милошев...
Град Пожаревац
2011/2012 година
24,660,100.00 дин
12,330,050.00 дин
Град Пожаревац
Мин.за.заш.жив.сред.: 12,330,050.00 дин...
Фасада ОШ Доситеј Обрадовић Пожаревац
Фасада ОШ Доситеј Обрадовић Пожаревац...
Град Пожаревац
2011/2012 година
15,157,995.00 дин
7,578,997.50 дин
Град Пожаревац
Мин.за.заш.жив.сред.: 7,578,997.50 дин...
Вртић Бурјан Пожаревац
Вртић Бурјан Пожаревац...
Град Пожаревац
2011/2012 година
90,996,425.21 дин
63,020,285.00 дин
Град Пожаревац
НИП/ЕИБ: 27,976,140.23 дин...
Унапређење рада канцеларија за ЛЕР
Подизање капацитета рада канцеларија за ЛЕР...
Град Пожаревац
2010/2011 година
19,484,560.75 дин
471,003.75 дин
Град Пожаревац
ИПА: 19,013,557.00 дин...
Унапређивање рада предшколског образовања
Добијен аутобус за предшколски узраст...
2011/
ЕУ...
План за управљање отпадом
Израда Регионалног плана за управљање отпадом...
2010/
9,000,000.00 дин
5,000,000.00 дин
Град Пожаревац
Фонд за заштиту...
Уређење фасаде апотеке 'Кузмановић'
Уређење фасаде апотеке 'Кузмановић'...
Град Пожаревац
2010/2011 година
9,700,000.00 дин
9,700,000.00 дин
Град Пожаревац
Инвестиционо одржавање крова и фасаде
Инвестиционо одржавање крова и фасаде зграде...
Град Пожаревац
2010/2011 година
7,000,000.00 дин
7,000,000.00 дин
Град Пожаревац
Апотека Душманић
Уређење фасаде...
Град Пожаревац
2009/2010 година
11,000,000.00 дин
11,000,000.00 дин
Град Пожаревац
Изградња водоводне мреже у селу Петка
Изградња водоводне мреже у селу Петка...
29,000,000.00 дин
29,000,000.00 дин
Град Пожаревац
Политехничка школа – уређење школе
Политехничка школа – уређење школе, фасада...
Град Пожаревац
2009/2010 година
8,025,981.00 дин
5,825,981.00 дин
Град Пожаревац
Министарство за државну...
Дом ученика на Тулби
Реконструкција и нови простор (учешће школе...
Град Пожаревац
2009/2010 година
39,853,640.00 дин
21,257,000.00 дин
Град Пожаревац
Министарство просвете: 16,000,000.00...
Пријава