Заменица начелника Градске управе

Ана Тишма, заменица начелника градске управе

Ана Тишма, заменица начелника градске управе

Основне академске студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду. Досадашње радно искуство:

  • 2013-2014. године Адвокатска комора Пожаревац – адвокатски приправник,
  • 2014-2016. године ПД „РИО“ доо Костолац – руководилац службе за опште, правне и кадровске послове,
  • 2016-2017. године РФ ПИО филијала Смедерево – самостални саветник за пензијско и инвалидско осигурање,
  • 2017-2021. године Браничевски управни округ – шеф стручне службе,
  • година – ВД начелника управе Градске општине Костолац,
  • 2021-2022. – начелник управе Градске општине Костолац.