Грађански водич кроз буџет Града Пожаревца

Грађански водич кроз Одлуку о буџету за 2018. годину – Ребаланс 1