Јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке:
 
Назив/Број/Наручилац Рок
(ЈН бр. 48/2018)
Градска управа града Пожаревца
26.окт.2018 до 12ч
Print and PDF
(ЈН бр. JН МВ 47/2018)
Градска управа града Пожаревца
25.окт.2018 до 10ч
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН МВ 45/2018)
Градска управа града Пожаревца
22.окт.2018 до 12ч
Print and PDF
(ЈН бр. 5/2018)
Градоначелник града Пожаревца
22.окт.2018 до 12ч
Print and PDF
(ЈН бр. 70/2018)
Градска управа града Пожаревца
22.окт.2018 до 12ч
Print and PDF
 

Затворене Ј.Н.

Назив/Број/Наручилац Рок
(ЈН бр. ЈН ОП 67/2018)
Градска управа града Пожаревца
15.окт.2018 до 10ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН ОП 68/2018)
Градска управа града Пожаревца
12.окт.2018 до 10ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 66/2018)
Градска управа града Пожаревца
12.окт.2018 до 10ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 65/2018)
Градска управа града Пожаревца
28.сеп.2018 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 61/2018)
Градска управа града Пожаревца
28.сеп.2018 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 64/2018)
Градска управа града Пожаревца
26.сеп.2018 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 44/2018)
Градска управа града Пожаревца
25.сеп.2018 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 42/2018)
Градска управа града Пожаревца
24.сеп.2018 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. ЈНМВ 43/2018)
Градска управа града Пожаревца
20.сеп.2018 до 10ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 63/2018)
Градска управа града Пожаревца
17.сеп.2018 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН МВ 39/2018)
Градска управа града Пожаревца
14.сеп.2018 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН ОП 62/2018)
Градска управа града Пожаревца
14.сеп.2018 до 00ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН ПП 5/2018)
Градска управа града Пожаревца
13.сеп.2018 до 10ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 40/2018)
Градска управа града Пожаревца
12.сеп.2018 до 11ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 41/2018)
Градска управа града Пожаревца
10.сеп.2018 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 4/2018)
Скупштина града Пожаревца
04.сеп.2018 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 38/2018)
Градска управа града Пожаревца
03.сеп.2018 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 4/2018)
Градска управа града Пожаревца
03.сеп.2018 до 11ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН ОП 60/2018)
Градска управа града Пожаревца
03.сеп.2018 до 10ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН МВ 33/2018)
Градска управа града Пожаревца
30.авг.2018 до 11ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН ОП 59/2018)
Градска управа града Пожаревца
27.авг.2018 до 10ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН МВ 36/2018)
Градска управа града Пожаревца
17.авг.2018 до 10ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН ОП 57/2018)
Градска управа града Пожаревца
16.авг.2018 до 10ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 58/2018)
Градска управа града Пожаревца
15.авг.2018 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН МВ 37/2018)
Градска управа града Пожаревца
14.авг.2018 до 12ч
Затворена
Print and PDF