Јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке:
 
Назив/Број/Наручилац Рок
(ЈН бр. 45/2018)
Градска управа града Пожаревца
19.јул.2018 до 10ч
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН ОП 44/2018)
Градска управа града Пожаревца
18.јул.2018 до 10ч
Print and PDF
(ЈН бр. 46/2018)
Градска управа града Пожаревца
16.јул.2018 до 10ч
Print and PDF
(ЈН бр. 43/2018)
Градска управа града Пожаревца
16.јул.2018 до 10ч
Print and PDF
(ЈН бр. 47/2018)
Градска управа града Пожаревца
13.јул.2018 до 12ч
Print and PDF
(ЈН бр. 4/2018)
Скупштина града Пожаревца
06.јул.2018 до 12ч
Print and PDF
(ЈН бр. 3/2018)
Скупштина града Пожаревца
05.јул.2018 до 12ч
Print and PDF
(ЈН бр. 40/2018)
Градска управа града Пожаревца
05.јул.2018 до 11ч
Print and PDF
(ЈН бр. 42/2018)
Градска управа града Пожаревца
04.јул.2018 до 12ч
Print and PDF
(ЈН бр. 41/2018)
Градска управа града Пожаревца
04.јул.2018 до 12ч
Print and PDF
(ЈН бр. 36/2018)
Градска управа града Пожаревца
02.јул.2018 до 12ч
Print and PDF
(ЈН бр. 30/2018)
Градска управа града Пожаревца
02.јул.2018 до 12ч
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН ОП 39/2018)
Градска управа града Пожаревца
02.јул.2018 до 11ч
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН ОП 37/2018)
Градска управа града Пожаревца
02.јул.2018 до 10ч
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН ОП 34/2018)
Градска управа града Пожаревца
02.јул.2018 до 10ч
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН ОП 35/2018)
Градска управа града Пожаревца
29.јун.2018 до 12ч
Print and PDF
(ЈН бр. 33/2018)
Градска управа града Пожаревца
29.јун.2018 до 12ч
Print and PDF
(ЈН бр. 23/2018)
Градска управа града Пожаревца
28.јун.2018 до 10ч
Print and PDF
(ЈН бр. 24/2018)
Градска управа града Пожаревца
28.јун.2018 до 00ч
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН ОП 32/2018)
Градска управа града Пожаревца
22.јун.2018 до 10ч
Print and PDF
(ЈН бр. 25/2018)
Градска управа града Пожаревца
22.јун.2018 до 00ч
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН ОП 31/2018)
Градска управа града Пожаревца
21.јун.2018 до 10ч
Print and PDF
(ЈН бр. 22/2018)
Градска управа града Пожаревца
20.јун.2018 до 12ч
Print and PDF
 

Затворене Ј.Н.

Назив/Број/Наручилац Рок
(ЈН бр. 29/2018)
Градска управа града Пожаревца
11.јун.2018 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 28/2018)
Градска управа града Пожаревца
11.јун.2018 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН МВ 21/2018)
Градска управа града Пожаревца
08.јун.2018 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 26/18)
Градска управа града Пожаревца
01.јун.2018 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 27/2018)
Градска управа града Пожаревца
28.мај.2018 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 3/2018)
Градоначелник града Пожаревца
23.мај.2018 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН ПП 1/2018)
Градска управа града Пожаревца
22.мај.2018 до 12ч
Затворена
Print and PDF