Javne nabavke

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke:
 
Naziv/Broj/Naručilac Rok
(JN br. JN OP 67/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
11.okt.2019 do 10č
Print and PDF
(JN br. JN OP 66/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
10.okt.2019 do 12č
Print and PDF
(JN br. JN OP 63/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
09.okt.2019 do 10č
Print and PDF
(JN br. 3/2019)
Skupština grada Požarevca
04.okt.2019 do 12č
Print and PDF
(JN br. 64/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
03.okt.2019 do 12č
Print and PDF
(JN br. 65/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
03.okt.2019 do 00č
Print and PDF
(JN br. 44/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
30.sep.2019 do 12č
Print and PDF
(JN br. JN MV 41/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
26.sep.2019 do 10č
Print and PDF
(JN br. JM MV 43/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
24.sep.2019 do 12č
Print and PDF
(JN br. JN OP 60/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
24.sep.2019 do 12č
Print and PDF
(JN br. JNOP 58/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
23.sep.2019 do 13č
Print and PDF
(JN br. JN MV 38/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
23.sep.2019 do 12č
Print and PDF
(JN br. JN OP 62/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
23.sep.2019 do 12č
Print and PDF
(JN br. JN MV 42/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
23.sep.2019 do 11č
Print and PDF
(JN br. JN OP 61/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
23.sep.2019 do 10č
Print and PDF
(JN br. JN OP 59/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
23.sep.2019 do 10č
Print and PDF
 

Zatvorene J.N.

Naziv/Broj/Naručilac Rok
(JN br. JN MV 39/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
19.sep.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN MV 40/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
19.sep.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN MV 6/2019)
Gradonačelnik grada Požarevca
19.sep.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 56/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
19.sep.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 37/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
16.sep.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN MV-OS 35/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
05.sep.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 55/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
02.sep.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN MV 36/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
02.sep.2019 do 11č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN MV 34/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
29.avg.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 54/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
26.avg.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 50/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
26.avg.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 53/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
26.avg.2019 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 51/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
26.avg.2019 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 52/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
23.avg.2019 do 10č
Zatvorena
Print and PDF