Јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке:
 
Назив/Број/Наручилац Рок
(ЈН бр. ЈН ОП 81/2018)
Градска управа града Пожаревца
27.дец.2018 до 10ч
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН ОП 75/2018)
Градска управа града Пожаревца
26.дец.2018 до 10ч
Print and PDF
(ЈН бр. 57/2018)
Градска управа града Пожаревца
24.дец.2018 до 12ч
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН ОП 80/2018)
Градска управа града Пожаревца
24.дец.2018 до 10ч
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН ОП 78/2018)
Градска управа града Пожаревца
24.дец.2018 до 10ч
Print and PDF
(ЈН бр. 56/2018)
Градска управа града Пожаревца
17.дец.2018 до 12ч
Print and PDF
(ЈН бр. 79/2018)
Градска управа града Пожаревца
17.дец.2018 до 12ч
Print and PDF
 

Затворене Ј.Н.

Назив/Број/Наручилац Рок
(ЈН бр. 53/2018)
Градска управа града Пожаревца
14.дец.2018 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН ОП 77/2018)
Градска управа града Пожаревца
14.дец.2018 до 11ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН ОП 76/2018)
Градска управа града Пожаревца
14.дец.2018 до 10ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 54/2018)
Градска управа града Пожаревца
13.дец.2018 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 51/2018)
Градска управа града Пожаревца
07.дец.2018 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 52/2018)
Градска управа града Пожаревца
07.дец.2018 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 73/2018)
Градска управа града Пожаревца
07.дец.2018 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН ОП 74/2018)
Градска управа града Пожаревца
07.дец.2018 до 10ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН ОП 72/2018)
Градска управа града Пожаревца
03.дец.2018 до 10ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН ОП 69/2018)
Градска управа града Пожаревца
28.нов.2018 до 10ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН ОП 71/2018)
Градска управа града Пожаревца
26.нов.2018 до 10ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 50/2018)
Градска управа града Пожаревца
20.нов.2018 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 49/2018)
Градска управа града Пожаревца
08.нов.2018 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН МВ 46/2018)
Градска управа града Пожаревца
05.нов.2018 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 48/2018)
Градска управа града Пожаревца
26.окт.2018 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. JН МВ 47/2018)
Градска управа града Пожаревца
25.окт.2018 до 10ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 6/2018)
Градска управа града Пожаревца
24.окт.2018 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН МВ 45/2018)
Градска управа града Пожаревца
22.окт.2018 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 5/2018)
Градоначелник града Пожаревца
22.окт.2018 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 70/2018)
Градска управа града Пожаревца
22.окт.2018 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН ОП 67/2018)
Градска управа града Пожаревца
15.окт.2018 до 10ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН ОП 68/2018)
Градска управа града Пожаревца
12.окт.2018 до 10ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 66/2018)
Градска управа града Пожаревца
12.окт.2018 до 10ч
Затворена
Print and PDF