Javne nabavke

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke:
 
Naziv/Broj/Naručilac Rok
(JN br. 47/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
29.jul.2019 do 12č
Print and PDF
(JN br. JN OP 46/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
22.jul.2019 do 10č
Print and PDF
(JN br. JN MV-OS 29/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
19.jul.2019 do 10č
Print and PDF
(JN br. JN MV 5/2019)
Gradonačelnik grada Požarevca
18.jul.2019 do 12č
Print and PDF
(JN br. JN OP 45/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
16.jul.2019 do 12č
Print and PDF
 

Zatvorene J.N.

Naziv/Broj/Naručilac Rok
(JN br. 27/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
15.jul.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 28/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
15.jul.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 2/2019)
Skupština grada Požarevca
12.jul.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 26/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
24.jun.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 4/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
21.jun.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 44/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
19.jun.2019 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 41/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
19.jun.2019 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 26/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
17.jun.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 25/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
14.jun.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 43/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
14.jun.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 24/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
10.jun.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 23/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
03.jun.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 4/2019)
Gradonačelnik grada Požarevca
29.maj.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 36/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
28.maj.2019 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 40/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
27.maj.2019 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 42/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
24.maj.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 2/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
23.maj.2019 do 11č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 22/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
21.maj.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 39/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
20.maj.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 4/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
20.maj.2019 do 11č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 37/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
20.maj.2019 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 22/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
17.maj.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 38/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
17.maj.2019 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 21/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
16.maj.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN PP 3/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
13.maj.2019 do 11č
Zatvorena
Print and PDF