Месне заједнице и месне канцеларије

ГРАДСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

 

Ред бр.

 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Телефон
1.“Браћа Вујовић”523 – 556
2.“Булевар”544-055
3.“Бурјан”223 – 568
4.“Васа Пелагић”7225 – 450
5.“Горња мала”530-392
6.“Забела”554-874
7.„Љубичево“515-197
8.“Парк”522 – 043
9.“Радна мала”550-295
10.“Сопот”213 – 251
11.“Ћеба”523 – 938
12.“Чачалица”221 – 322

СЕОСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ

 

Ред бр.

 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА-МЕСНА

КАНЦЕЛАРИЈА

Телефон
1.Берање587 – 285
2.Баре587 – 283
3.Батовац574 – 188
4.Брадарац261 – 230
5.Братинац286 – 125
6.Брежане575 – 064
7.Бубушинац71-00-613
8.Драговац575 – 063
9.Дрмно246 – 151
10.Дубравица574 – 155
11.Живица575 – 060
12.Касидол587 – 284
13.Кленовник243 – 111
13.Кличевац565 – 048
14.Костолац241-505
15.Лучица566 – 405
16.Маљуревац261- 330
17.Набрђе7286 – 207
18.Острово247 – 201
19.Петка249 – 024
20.Пољана582 – 161
21.Пругово556 – 874
22.Речица565 – 115
23.Село Костолац248 – 104
24.Трњане286 – 687
25.Ћириковац564 – 202