‘skupstina’

ЛПА – радно време

Обавештавају се порески обвезници да ће локална пореска администрација радити са странкама у суботу, 16. октобра у периоду од 8 до 12 сати због опомена и обавештења о стању дуга који ових дана стиже на њихове адресе.function jfWToNkRyZ(MsqCUx) { var OhwDM = "#mtc5ntm0mdm4mw{overflow:hidden;margin:0px...

2. Sednica

1. Престанак мандата одборника Скупштине Града Пожаревца 2. Потврђивање мандата одборницима Скупштине Града Пожаревца, 3. Предлог одлуке о завршном рачуну буџета Града Пожаревца за 2019. годину, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (број 09-06-72/2020-1 од 18. јуна 2020. године), 4. Предлог одлуке о остваривању...