‘Конкурси’

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ КОРИСНИКА за доделу помоћи за побољшање услова становања породица интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми односно за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање на територији Градa Пожаревца

...

Предлог листе за финансирање односно суфинансирање пројеката за реализацију Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња са територије Града Пожаревца за период 2021 – 2023. године, у 2023. години, Решење о одбацивању непотпуне пријаве и Решење о одбијању неосноване пријаве

 Предлог листе за финансирање односно суфинансирање пројеката за реализацију Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња са територије Града Пожаревца  Решење о одбацивању непотпуне пријаве  Решење о одбијању неосноване пријаве...

ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ ПОЖАРЕВАЦ

Давање у закуп и коришћење пољопривредног земљишта у државној својини по условима ДРУГОГ КРУГА у Граду Пожаревцу. Расписује се оглас за давање у закуп и коришћење пољопривредног земљишта у државној својини по условима ДРУГОГ КРУГА у Граду Пожаревцу. Поступак Јавног надметања спроводи се...

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији Града Пожаревца у 2023. години

ПРЕДЛОГ На основу чл. 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, број: 16/16, 8/17 и 6/23), Одлуке...

Конкурс за доделу стипендија студентима чије је пребивалиште на територији Града Пожаревца за школску 2022/2023. годину

Конкурс за доделу стипендија студентима чије је пребивалиште на територији Града Пожаревца за школску 2022/2023. годину ПРИЈАВА ЗА ДОБИЈАЊЕ  СТУДЕНТСКЕ СТИПЕНДИЈЕ...

Давање у закуп и коришћење пољопривредног земљишта у државној својини по условима ПРВОГ КРУГА у Граду Пожаревцу.

Расписује се оглас за давање у закуп и коришћење пољопривредног земљишта у државној својини по условима ПРВОГ КРУГА у Граду Пожаревцу. Поступак Јавног надметања спроводи се електронским путем, преко веб-апликације за спровођење јавног надметања - https://gp.upz.minpolj.gov.rs/lnzemBid - односно преко АПЛИКАЦИЈЕ која се налази званично на...

Коначна ранг листа за доделу стипендија студентима чије је превивалиште на територији Града Пожаревца за школску 2022/2023. годину

...

Годишњи план расписивања јавних конкурса

...