‘Конкурси’

Конурс за финансирање и суфинансирање програма/пројеката културно-уметничких друштава у Граду Пожаревцу за 2019. годину

На основу члана 76. Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 13/6 и 30/16-испр.), Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор програма и пројеката културно-уметничких друштава који се финансирају односно суфинансирају из буџета Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 9/16 и 3/17)...

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2019. ГОДИНИ

                                                                                                                                              На основу Закључка о усвајању Локалног акционог плана запошљавања Града Пожаревца за 2019. годину („Службени гласни Града Пожаревца“, бр. 7/19) и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера АПЗ за 2019.годину , бр .1730-101-8/2019 од 22.07.2019.године...

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2019. ГОДИНИ

На основу Закључка о усвајању Локалног акционог плана запошљавања Града Пожаревца за 2019. годину („Службени гласни Града Пожаревца“, бр. 7/19) и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера АПЗ за 2019.годину, бр.1730-101-8/2019 од 22.07.2019.године (број писарнице Градске управе...

Конкурс за реализацију Локалног акционог плана за младе Града Пожаревца за период 2017 – 2020. године у 2019. години

На основу Локалног акционог плана за младе Града Пожаревца за период  2017-2020. године („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/17) и Закључка Градског већа Града Пожаревца бр:  09-06-98/2019-9 од 21. јуна 2019. године, Градско веће Града Пожаревца, расписује К о н к у р с за...

Предлог Листе за финансирање или суфинансирање програма/пројеката културно-уметничких друштава у Граду Пожаревцу за 2019. годину

Предлог Листе за финансирање или суфинансирање програма/пројеката културно-уметничких друштава...

Конкурс за финансирање и суфинансирање програма/пројекта у култури који својим квалитетом доприносе развоју и презентацији уметности и културе у Граду Пожаревцу у 2019. години

Предлог листе Решење о одбацивању Решење о одбијању...