Почетак » Обавештења » Конкурси
 

ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ ПОЖАРЕВАЦ

Давање у закуп и коришћење пољопривредног земљишта у државној својини по условима ДРУГОГ КРУГА у Граду Пожаревцу.

Расписује се оглас за давање у закуп и коришћење пољопривредног земљишта у државној својини по условима ДРУГОГ КРУГА у Граду Пожаревцу.

Поступак Јавног надметања спроводи се електронским путем, преко веб-апликације за спровођење јавног надметања – https://gp.upz.minpolj.gov.rs/InzemBid – односно преко АПЛИКАЦИЈЕ која се налази званично на веб презентацији Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде, Управе за пољопривредно земљиште.

 ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ ПОЖАРЕВАЦ