‘Konkursi’

Konkurs za izbor i dodelu subvencija preduzetnicima, mikro i malim preduzećima u okviru projekta ,,Podrška održivom zapošljavanju Roma na teritoriji Grada Požarevca“

KONKURS za izbor i dodelu subvencija preduzetnicima, mikro i malim preduzećima u okviru projekta ,,Podrška održivom zapošljavanju Roma na teritoriji Grada Požarevca'' Grad Požarevac u saradnji sa Udruženjem Roma Braničevskog okruga, a uz podršku nemačke razvojne saradnje -GIZ, sprovode projekat ,,Podrška održivom zapošljavanju Roma na...

JAVNI POZIV za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom 30 montažnih kuća

 JAVNI POZIV za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom 30 montažnih kuća  Obrazac  Izjava podnosioca prijave...

KONKURS ZA PILOTIRANjE USLUGE LIČNOG PRATIOCA ZA PERIOD JUL – DECEMBAR  2018. GODINE

Na osnovu člana 57. stav 2. Zakona o socijalnoj zaštiti („Sl. glasnik RS“, br. 24/11), člana 83. i 84. Pravilnika o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite („Službeni glasnik RS“, br. 42/13), člana 8. Pravilnika o ličnom pratiocu deteta i učenika („Službeni...

Javni konkurs za finansiranje ili sifinansiranje programa/projekata NVO i udruženja koja su od javnog interesa za Grad Požarevac u 2018. godini

Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS“, br. 51/09 i 99/11 – dr. zakoni), člana 6. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Sl. glasnik RS“, br. 18/16), člana 2....

KONKURS ZA PRIJEM DECE U CELODNEVNI BORAVAK I PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM

Na osnovu člana 65. Statuta  Predškolske ustanove ''Ljubica Vrebalov'' Požarevac, raspisuje se:   KONKURS ZA PRIJEM DECE U CELODNEVNI BORAVAK (11 č) I PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM (4 č) ZA RADNU 2018/19. GODINU   U radnoj 2018/19. godini, objekti u sastavu Predškolske ustanove ''Ljubica...

Konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom Grada Požarevca 2015.-2020. u 2018. godini

Na osnovu Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom Grada Požarevca 2015.-2020. („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 3/15). godine  i Zaključka Gradskog veća Grada Požarevca br. 09-06-36/2018-6 od 20.3.2018. godine, Gradsko veće Grada Požarevca, raspisuje K o n k u r s za...