‘Конкурси’

Коначна листа корисника за доделу помоћи намењене побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта на територији Градa Пожаревца

...

Обавештење: Решења о одбијању

Решење о одбијању "СНОП" Решење о одбијању "Подигнимо гард пороцима" Решење о одбијању "УРБО" Решење о одбијању "Тиха женска линија" Решење о одбијању Омладински савез ...

Предлог листе за финансирање пројеката за реализацију ЛАП-а за Роме

Предлог листе за финансирање пројеката за реализацију ЛАП-а за Роме Решење о одбацивању ...

Конкурс за реализацију Локалног акционог плана за младе Града Пожаревца за период 2021.-2025. године у 2022. години

На основу Локалног акционог плана за младе Града Пожаревца за период  2021.-2025. године („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 33/20) и Закључка Градског већа Града Пожаревца бр:  09-06-28/2022-1 од 25. фебруара 2022. године, Градско веће Града Пожаревца, расписује К о н к у р с за...

Предлог Листе за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења која су од јавног интереса за Град Пожаревац у области заштите лица са инвалидитетом у 2022. години, Решење о одбијању пријава и Решење о одбацивању пријаве

Предлог Листе за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења која су од јавног интереса за Град Пожаревац у области заштите лица са инвалидитетом у 2022. години Решење о одбијању пријава Решење о одбацивању пријаве ...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2022. ГОДИНУ, А У ОКВИРУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2023. ГОДИНЕ

На основу члана 14. Одлуке о условима и начину реализације Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за период  од 2021. до 2023. године, а у току 2022.године (“Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 14/21 ),  члана 26. став 1. и 3. Пословника о раду Градског већа...

Конкурс за доделу стипендија студентима чије је пребивалиште на територији Града Пожаревца за школску 2021/2022. годину

Конкурс за доделу стипендија студентима чије је пребивалиште на територији Града Пожаревца за школску 2021/2022. годину Пријавни образац ...

Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења која су од јавног интереса за Град Пожаревац у области заштите лица са инвалидитетом у 2022. години

Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења која су од јавног интереса за Град Пожаревац у области заштите лица са инвалидитетом у 2022. години Пријавни образац Формулар - наративни извештај Образац изјаве 1 Образац изјаве...