‘Конкурси’

ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ РЕАЛИЗАЦИЈЕПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА ПЕРИОД 2018-2020. ГОДИНЕ, А У ТОКУ 2019. ГОДИНЕ

На основу члана 15. Одлуке о условима и начину реализације Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за период 2018-2020. године, а у току 2019. године (“Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 3/19),  члана 26. став 1. и 3. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени...

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма/пројеката у култури који својим квалитетом доприносе развоју и презентацији уметности и културе у Граду Пожаревцу у 2019. години

На основу члана 76. став 1, 2. и 6. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.), члана 2. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине,...

Предлог листе за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења која су од јавног интереса за Град Пожаревац у области заштите лица са инвалидитетом у 2019. години

...

ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ЧИЈЕ ЈЕ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019 ГОДИНУ.

...

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Граду Пожаревац

...

Конкурс за субвенционисање камата по студентским кредитима за 2019. годину

На основу члана 2. Одлуке о утврђивању услова, начина, критеријума и поступка субвенционисања камата по студентским кредитима код пословних банака на територији Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 9/16, 1/17 и 3/17), Закључка Градског већа Града Пожаревца бр. 09-06-21/2019 -14 од 13. фебруара 2019....