‘Konkursi’

ODLUKA O RASPISIVANjU JAVNOG POZIVA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U OKVIRU REALIZACIJE PROGRAMA LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA GRADA POŽAREVCA ZA PERIOD 2018-2020. GODINE, A U TOKU 2018. GODINE

 Odluka javni poziv  Obrazac prijave...

Predlog liste za finansiranje posebnih programa iz oblasti sporta u 2018. godini

 Predlog liste  Rešenje o odbacivanju  Rešenje o odbijanju...

Predlog liste za sufinansiranje programa/projekata crkava i verskih zajednica sa područja grada Požarevca u 2018. godini

...

Predlog za raspodelu sredstava na konkursu/javnom pozivu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, televizijske, internet medije i novinske agencije za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Požarevca za 2018. godinu

...

JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2018. GODINI

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE - FILIJALA POŽAREVAC I GRAD POŽAREVAC   Raspisuju JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2018. GODINI  JR KONKURS LAPZ 2018  Prijava za javne radove...

KONKURS ZA SUFINANSIRANjE PROGRAMA/PROJEKATA CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA NA PODRUČJU GRADA POŽAREVCA U 2018. GODINI

Na osnovu čl. 32. Zakona o crkvama i verskim zajednicama („Službeni glasnik RS“, br. 36/06), člana 5. Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor programa/projekata crkava i verskih zajednica koji se sufinansiraju iz budžeta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 7/14 i 6/16)...