‘Konkursi’

JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2018. GODINI

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE - FILIJALA POŽAREVAC I GRAD POŽAREVAC   Raspisuju JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2018. GODINI  JR KONKURS LAPZ 2018  Prijava za javne radove...

KONKURS ZA SUFINANSIRANjE PROGRAMA/PROJEKATA CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA NA PODRUČJU GRADA POŽAREVCA U 2018. GODINI

Na osnovu čl. 32. Zakona o crkvama i verskim zajednicama („Službeni glasnik RS“, br. 36/06), člana 5. Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor programa/projekata crkava i verskih zajednica koji se sufinansiraju iz budžeta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 7/14 i 6/16)...

Predlog Liste za finansiranje odnosno sufinansiranje projekata u kulturi u 2018. godini

 Predlog liste  REŠENjE  REŠENjE 2...

JAVNI POZIV za finansiranje posebnih programa iz oblasti sporta u 2018. godini

Na osnovu čl. 6. i 7. Pravilnika o odobravanju sredstava i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na području Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 12/17) i Zaključka Gradskog veća Grada Požarevca, br. 09-06-85/2018-46 od 7. juna 2018. godine, Komisija...

Konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za mlade Grada Požarevca za period 2017-2020. godine u 2018. godini

Na osnovu Lokalnog akcionog plana za mlade Grada Požarevca za period  2017-2020. godine („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 1/17) i Zaključka Gradskog veća Grada Požarevca br:  09-06-85/2018-27 od 7. juna 2018. godine, Gradsko veće Grada Požarevca, raspisuje K o n k u r s za...

Javni poziv za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom pomoći pri kupovini 150 seoskih kuća

Javni poziv traje do 23. jula 2018. godine Komisija za izbor korisnika objavila je 6. juna 2018. godine Javni poziv za izbor korisinika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica iz Bosne i Hercegovine i Hravtske kroz kupovinu seoskih kuća i dodelu paketa pomoći u vidu...