Почетак » Обавештења » Конкурси
 

Прелиминарна листа изабраних привредних субјеката

Привредни субјекти који су изабрани у складу са условима из Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима на територији Града Пожаревца, број:
09-06-102/2022-1 од 26. јула 2022. године

Прелиминарна листа изабраних привредних субјеката