‘Конкурси’

Конкурс за финансирање и суфинансирање програма/пројекта у култури који својим квалитетом доприносе развоју и презентацији уметности и културе у Граду Пожаревцу у 2019. години

Предлог листе Решење о одбацивању Решење о одбијању...

ЈАВНИ ОГЛАС за прикупљање пријава за учествовање у поступку јавног надметања за отуђење покретних ствари из јавне својине Града Пожаревца

На основу члана 7. Одлуке о покретању поступка за отуђење покретних ствари из јавне својине Града Пожаревца број 09-06-80/2019-6 од 31.5.2019. године коју је донело Градског већа Града Пожаревца и члана 5. став 2. Одлуке о утврђивању органа надлежног за припрему аката за одлучивање о...

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Градској управи Града Пожаревца

Република Србија ГРАД ПОЖАРЕВАЦ Градска управа Конкурсна комисија Број: 01-111-12/2019 28.05.2019. године П о ж а р е в а ц На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени...

Предлог листе за суфинансирање програма / пројеката цркава и верских заједница са подручја Пожаревца у 2019. години

...

Предлог листе за финансирање односно суфинансирање пројеката за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја особа са инвалидитетом Града Пожаревца 2015. – 2020. у 2019 години и решења о одбијању неоснованих пријава

...

Конкурс / Јавни позив за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, телевизијске, интернет медије и новинске агенције за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Пожаревца  у 2019. години

На основу члана  19.  Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), члана 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“, бр: 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), Правилника о суфинансирању пројеката...