‘Konkursi’

Rešenje o odbijanju neosnovane prijave Saveza nevladinih organizacija Požarevac „SNOP“

...

Predlog liste za finansiranje odnosno sufinansiranje projekata za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom Grada Požarevca 2021. – 2025. u 2022. godini

...

Javni konkurs za sprovođenje mera održivog korišćenja poljoprivrednog zemljišta i uspostavljanje i jačanje udruženja u oblasti poljoprivrede na teritoriji Grada Požarevca u 2022. godini

Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16), člana 5. Pravilnika o radu Komisije za izradu i praćenja realizacije programa podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji Grada...

OGLAS za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Požarevcu

Raspisuje se oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini po uslovima drugog kruga u gradu Požarevcu dana 07.07.2022. godine.  OGLAS za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Požarevcu Postupak javnog...

PREDLOG LISTE ZA REALIZACIJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA UNAPREĐENjE POLOŽAJA STARIJIH LICA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA 2021 – 2025 U 2022. GODINI i REŠENjE O ODBIJANjU

1. PREDLOG LISTE ZA  REALIZACIJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA UNAPREĐENjE POLOŽAJA STARIJIH LICA  NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA 2021 – 2025 U 2022. GODINI 2. REŠENjE O ODBIJANjU...

Javni poziv za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem u zakup dve (2) stambene jedinice sa mogućnošću kupovine na teritoriji Grada Požarevca

...