‘Konkursi’

JAVNI KONKURS ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE  U 2020. GODINI

Na osnovu  Zaključka o usvajanju  Lokalnog  akcionog  plana  zapošljavanja Grada Požarevca za 2020. godinu („Službeni glasni Grada Požarevca“, br. 11/20)  i Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera APZ za 2020. godinu , br.1730-101-9/2020 od 22.06.2020. godine (broj pisarnice Gradske...

JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2020. GODINI

Na osnovu  Zaključka o usvajanju  Lokalnog  akcionog  plana  zapošljavanja Grada Požarevca za 2020. godinu („Službeni glasni Grada Požarevca“, br. 11/20)  i Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera APZ za 2020. godinu, br .1730-101-9/2020 od 22.06.2020. godine (broj pisarnice Gradske...

Predlog Liste za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata kulturno-umetničkih društava u Gradu Požarevcu za 2020. godinu

Predlog Liste za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata kulturno-umetničkih društava u Gradu Požarevcu Rešenje o odbacivanju...

KONKURS ZA PILOTIRANjE USLUGE LIČNOG PRATIOCA ZA PERIOD SEPTEMBAR – OKTOBAR 2020. GODINE

Na osnovu člana 57. stav 2. Zakona o socijalnoj zaštiti („Sl. glasnik RS“, br. 24/11), člana 83. i 84. Pravilnika o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite („Službeni glasnik RS“, br. 42/13, 89/18 i 73/19), člana 8. Pravilnika o ličnom pratiocu deteta...

Predlog liste za finansiranje posebnih programa iz oblasti sporta u 2020. godini

Predlog liste za finansiranje posebnih programa iz oblasti sporta Rešenje o odbijanju Rešenje o odbijanju...

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa/ projekata u kulturi koji svojim kvalitetom doprinose razvoju i prezentaciji umetnosti i kulture u Gradu Požarevcu u 2020. godini

 Predlog liste Rešenje o odbacivanju Rešenje o odbijanju...