‘Конкурси’

Јавни конкурс за спровођење мера одрживог коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Пожаревца у 2023. години

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник Републике Србије”, број 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), члана 5. Правилника о раду Комисије за израду и праћења реализације програма подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града...

Предлог листе за финансирање или суфинансирање програма / пројеката НВО и удружења која су од јавног интереса за град Пожаревац у 2023. години

🗎 Предлог листе за финансирање или суфинансирање програма / пројеката НВО и удружења која су од јавног интереса за град Пожаревац у 2023. години 🗎 Решење о одбацивању 🗎 Решење о одбијању...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2023. ГОДИНУ, А У ОКВИРУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2023. ГОДИНЕ

Овом Одлуком расписије се Јавни позив за додела бесповратних средстава државне помоћи из буџета Града  Пожаревац за 2023.годину, а у оквиру реализације Програма локалног економског развоја Града Пожаревац  за период  од  2021. до 2023. године, а за следеће  мере и инструменте у оквиру истих: ...

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2023. години

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2023. ГОДИНИ ПРИЈАВА ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2023. ГОДИНИ - ЛАПЗ  ТЕХНИЧКА ПОДРШКА - ЗАХТЕВ СА БИЗНИС ПЛАНОМ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ...

ПРЕДЛОГ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА НА КОНКУРСУ/ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ЗА ШТАМПАНЕ МЕДИЈЕ, РАДИО, ТЕЛЕВИЗИЈСКЕ, ИНТЕРНЕТ МЕДИЈЕ И НОВИНСКЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

...

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

...