‘Konkursi’

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata kulturno-umetničkih društava u Gradu Požarevcu za 2019. godinu

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 13/6 i 30/16 - ispravka), Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor programa i projekata kulturno-umetničkih društava koji se finansiraju odnosno sufinansiraju iz budžeta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 9/16...

Rešenje o odbijanju – Karate klub „Kamikaze“

...

Rešenje o odbijanju – Šah klub „Dr Petar Mitrović“

...

Rešenje o odbijanju – Kik-boks klub „Spartan“ i Bokserski klub „Blagoje Blaga Vujičić“

...

Rešenje o odbijanju – Klub borilačkih sportova „012“

...

Predlog liste za finansiranje godišnjih programa u olasti sporta na području grada Požarevca za 2019. godinu

...