‘Конкурси’

Предлог Листе за финансирање или суфинансирање програма/пројеката културно-уметничких друштава у Граду Пожаревцу за 2019. годину

Предлог Листе за финансирање или суфинансирање програма/пројеката културно-уметничких друштава...

Конкурс за финансирање и суфинансирање програма/пројекта у култури који својим квалитетом доприносе развоју и презентацији уметности и културе у Граду Пожаревцу у 2019. години

Предлог листе Решење о одбацивању Решење о одбијању...

ЈАВНИ ОГЛАС за прикупљање пријава за учествовање у поступку јавног надметања за отуђење покретних ствари из јавне својине Града Пожаревца

На основу члана 7. Одлуке о покретању поступка за отуђење покретних ствари из јавне својине Града Пожаревца број 09-06-80/2019-6 од 31.5.2019. године коју је донело Градског већа Града Пожаревца и члана 5. став 2. Одлуке о утврђивању органа надлежног за припрему аката за одлучивање о...

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Градској управи Града Пожаревца

Република Србија ГРАД ПОЖАРЕВАЦ Градска управа Конкурсна комисија Број: 01-111-12/2019 28.05.2019. године П о ж а р е в а ц На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени...

Предлог листе за суфинансирање програма / пројеката цркава и верских заједница са подручја Пожаревца у 2019. години

...

Предлог листе за финансирање односно суфинансирање пројеката за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја особа са инвалидитетом Града Пожаревца 2015. – 2020. у 2019 години и решења о одбијању неоснованих пријава

...