‘Конкурси’

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА СТАРИЈИХ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 2021 – 2025 У 2023. ГОДИНИ И Решење о одбијању

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ЗА  РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА СТАРИЈИХ ЛИЦА  НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 2021 – 2025 У 2023. ГОДИНИ Решење о одбијању ...

Предлог листе за финансирање или суфинансирање програма/пројеката културно-уметничких друштава у граду Пожаревцу за 2023. годину

...

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Република Србија ГРАД ПОЖАРЕВАЦ Градска управа Број: 01-112-28/2023-2 03.04.2023. године П о ж а р е в а ц Датум оглашавања: 03.04.2023. године Датум истека рока за пријављивање: 11.04.2023. године На основу члана 83. став 2. Закона...

Конкурс за реализацију Локалног акционог плана за младе Града Пожаревца за период 2021.-2025. године у 2023. години

На основу Локалног акционог плана за младе Града Пожаревца за период  2021.-2025. године („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 33/20) и Закључка Градског већа Града Пожаревца бр:  09-06-25/2023-3 од 27. марта 2023. године, Градско веће Града Пожаревца, расписује К о н к у р с за...

Конкурс за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја старијих лица на територији Града Пожаревца 2021 – 2025 у 2023. години

На основу Локалног акционог плана за унапређење положаја старијих лица на територији Града Пожаревца 2021-2025 („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 33/20) и Закључка Градског већа Града Пожаревца бр. 09-06-25/2023-2 од  27. марта 2023. године, Градско веће Града Пожаревца, расписује К о н к у р...

Предлог ранг листе за доделу стипендија студентима чије је пребивалиште на територији Града Пожаревца за школску 2022/2023

...