‘Konkursi’

KONKURS ZA PILOTIRANjE USLUGE LIČNOG PRATIOCA ZA PERIOD SEPTEMBAR – OKTOBAR 2020. GODINE

Na osnovu člana 57. stav 2. Zakona o socijalnoj zaštiti („Sl. glasnik RS“, br. 24/11), člana 83. i 84. Pravilnika o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite („Službeni glasnik RS“, br. 42/13, 89/18 i 73/19), člana 8. Pravilnika o ličnom pratiocu deteta...

Predlog liste za finansiranje posebnih programa iz oblasti sporta u 2020. godini

Predlog liste za finansiranje posebnih programa iz oblasti sporta Rešenje o odbijanju Rešenje o odbijanju...

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa/ projekata u kulturi koji svojim kvalitetom doprinose razvoju i prezentaciji umetnosti i kulture u Gradu Požarevcu u 2020. godini

 Predlog liste Rešenje o odbacivanju Rešenje o odbijanju...

PREDLOG LISTE ZA SUFINANSIRANjE PROGRAMA/PROJEKATA CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA SA PODRUČJA GRADA POŽAREVCA U 2020. GODINI

 PREDLOG LISTE ZA SUFINANSIRANjE PROGRAMA/PROJEKATA CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA SA PODRUČJA GRADA POŽAREVCA  Rešenje o odbacivanju neopotpune prijave...

PREDLOG RANG LISTE ZA DODELU STIPENDIJA STUDENTIMA ČIJE JE PREBIVALIŠTE NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU

Predlog liste za dodelu stipendija čije je prebivalište na teritoriji Grada Požarevca Rešenje...

Javni poziv za finansiranje posebnih programa iz oblasti sporta u 2020. godini

Na osnovu čl. 6. i 7. Pravilnika o odobravanju sredstava i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na području Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 12/17) i Zaključka Gradskog veća Grada Požarevca, br. 09-06-17/2020- 23 od 28. februara 2020. godine,...