‘Конкурси’

Конкурс за реализацију Локалног акционог плана за младе Града Пожаревца за период 2021.-2025. године у 2024. години

На основу Локалног акционог плана за младе Града Пожаревца за период  2021.-2025. године („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 33/20) и Закључка Градског већа Града Пожаревца бр:  09-06-20/2024-36 од 23.2.2024. године, Градско веће Града Пожаревца, расписује К о н к у р с за реализацију Локалног...

ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање и суфинансирање програма/пројеката у култури који својим квалитетом доприносе развоју и презентацији уметности и културе у Граду Пожаревцу у 2024. години

На основу члана 76. став 1, 2. и 6. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16, 30/16-испр., 6/20, 47/21, 78/21 и 76/23), члана 2. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије,...

Конкурс за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја особа са инвалидитетом Града Пожаревца 2021.- 2025. у 2024. години

На основу Локалног акционог плана за унапређење положаја особа са инвалидитетом Града Пожаревца 2021.- 2025. („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 33/20). године и Закључка Градског већа Града Пожаревца бр: 09-06-20/2024-34 од  23.2.2024. године, Градско веће Града Пожаревца, расписује К о н к у р с ...

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА НВО И УДРУЖЕЊА КОЈА СУ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД ПОЖАРЕВАЦ У 2024. ГОДИНИ

На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, бр. 51/09, 99/11 – др. закони и 44/18 – др. закон), члана 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“,...

Предлог Листе за суфинансирање програма/пројеката цркава и верских заједница са подручја Града Пожаревца у 2024. години

...

Годишњи план расписивања јавних конкурса

1.1. Dinamika raspisivanja konkursa...

Коначна листа за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења која су од интереса за град Пожаревацу области заштите лица са инвлидитетом у 2024. години

...

КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА  ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА  НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА У 2024. ГОДИНИ

На основу чл. 32. Закона о црквама и верским заједницама („Службени гласник РС“, бр. 36/06), члана 5. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор програма/пројеката цркава и верских заједница који се суфинансирају из буџета Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 7/14 и 6/16)...