‘Konkursi’

J A V N I K O N K U R S za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata u kulturi koji svojim kvalitetom doprinose razvoju i prezentaciji umetnosti i kulture u Gradu Požarevcu u 2020. godini

Na osnovu člana 76. stav 1, 2. i 6. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 13/16 i 30/16 – ispr. i 6/20), člana 2. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije,...

K O N K U R S / J A V N I P O Z I V za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, televizijske, internet medije i novinske agencije za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Požarevca u 2020. godini

Na osnovu člana  19.  Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br. 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), člana 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, br: 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), Pravilnika o sufinansiranju projekata...

K O N K U R S za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata kulturno-umetničkih društava u Gradu Požarevcu za 2020. godinu

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 13/6, 30/16 – ispravka i 6/2020), Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor programa i projekata kulturno-umetničkih društava koji se finansiraju odnosno sufinansiraju iz budžeta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br....

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U REALIZACIJI AKTIVNOSTI PLAĆENO STAŽIRANjE (PRAKSA UZ NAKNADU)

Shodno članu II Odluke o obrazovanju Komisije za odabir kandidata za plaćeno stažiranje,  odabir privrednih subjekata u realizaciji aktivnosti plaćenog mentorstva za odabrane kandidate u procesu stažiranja, kao i za odabir kandidata za trening za otpočinjanje sopstvenog biznisa, a sve u okviru projekta "Poboljšanje pristupa...

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U REALIZACIJI AKTIVNOSTI TRENING ZA OTPOČINjANjE SOPSTVENOG BIZNISA

Shodno članu II Odluke o obrazovanju Komisije za odabir kandidata za plaćeno stažiranje,  odabir privrednih subjekata u realizaciji aktivnosti plaćenog mentorstva za odabrane kandidate u procesu stažiranja, kao i za odabir kandidata za trening za otpočinjanje sopstvenog biznisa, a sve u okviru projekta "Poboljšanje pristupa...

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U REALIZACIJI AKTIVNOSTI STAŽIRANjE UZ MENTORSKU PODRŠKU

Shodno članu II Odluke o obrazovanju Komisije za odabir kandidata za plaćeno stažiranje, odabir privrednih subjekata u realizaciji aktivnosti plaćenog mentorstva za odabrane kandidate u procesu stažiranja, kao i za odabir kandidata za trening za otpočinjanje sopstvenog biznisa, a sve u okviru projekta "Poboljšanje pristupa...