Aktuelno

Litijom i Svečanom akademijom u Kostolcu počelo obeležavanje slave Sveti Prokopije

Nakon večernje službe u crkvi Svetog Maksima Ispovednika, ulicama Kostolca krenula je litija u kojoj su bili pripadnici vojske iz požarevačkog garnizona i Ministarstva unutrašnjih poslova, čelni ljudi Grada Požarevca i Gradske opštine Kostolac kao...

Škole spremne za početak školske godine i nove investicije

Gradonačelnik Grada Požarevca Saša Pavlović i član Gradskog veća zadužen za prosvetu Goran Nestorović održali su sastanak sa direktorima predškolske ustanove, osnovnih i srednjih škola u vezi pripreme za narednu školsku godinu, sagledan je plan...

Izlaganje Elaborata za RANI JAVNI UVID Plana detaljne regulacije „Industrijska zona III faza“ Grada Požarevca u ulici Đure Đakovića u Požarevcu

U skladu sa članom 45a Zakona o planiranju i izgradnji izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 -...

Obaveštenje – preliminarna lista kandidata koji se pozivaju za obuku

Preliminarna lista - POŽAREVAC Preliminarna lista - KOSTOLAC Kandidat koji se ne nalazi na Preliminarnoj listi ima pravo da podnese prigovor. Rok za ulaganje prigovora na preliminarnu listu izabranih...

Održan 14. Ostrovaćki bećarac

U mestu Ostrovo održan je 14. Ostrovaćki bećarac, gde se pored takmičenja u bećarenju održalo i takmičenje u kuvanju riblje čorbe, utakmica u malom fudbalu, takmičenje u košarenju i prodajna izložba kolača. Pored ovog...

Stigli novi kamioni u JKP „Komunalne službe“ Požarevac

Danas su predstavljena nova vozila JKP „Komunalne službe“ Požarevac, jedan mini smećar i autosmećar koji može da prazni podzemne i obične kontejnere. Gradonačelnik Grada Požarevca Saša Pavlović je ovom prilikom istakao da je lokalna...
x
x
x