Актуелно

ТАКСЕ, БОРАВИШНА, ЛОКАЛНА АДМИНИСТРАТИВНА И ЛОКАЛНА КОМУНАЛНА

   Одлука о боравишној такси  Одлука о локалним административним таксама  Одлука о локалним комуналним таксама...

Проглашени најбољи спортисти Пожаревца

Спортски савез Града Пожаревца и медијска кућа „Реч народа“ по 58. пут прогласили су најобље спортисте града. На самом почетку свечаности обратио се председник Спортског савеза града Пожаревца Златан Костић који је...

Конкурс за одабир кандидата за учешће на обуци за производни процес брикетирања у оквиру пројекта ,,Подршка одрживом запошљавању Рома на територији Града Пожаревца“

Конкурс за одабир кандидата за учешће на обуци за производни процес брикетирања у оквиру пројекта ,,Подршка одрживом запошљавању Рома на територији Града Пожаревца'' Град Пожаревац у сарадњи са Удружењем Рома Браничевског округа и Удружења за...

Конкурс за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома на територији Града Пожаревца 2016 – 2020. године у 2018. години

На основу Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома на територији Града Пожаревца 2016-2020.  године („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 13/15) и Закључка Градског већа Града Пожаревца бр.09-06-3/2018-23 од  15. јануара 2018. године, Градско веће...

Конкурс за субвенционисање камата по студентским кредитима

На основу члана 2. Одлуке о утврђивању услова, начина, критеријума и поступка субвенционисања камата по студентским кредитима код пословних банака на територији Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 9/16, 1/17 и 3/17),  Закључка Градског...

Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма / пројеката удружења која су од јавног интереса за Град Пожаревац у области заштите лица за инвалидитетом

На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 99/11 – др. закони), члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса...

Форум за проналажење партнера- Програм прекограничне сарадње „INTERREG IPA“ Румунија-Србија II позив

 Позивница   Регистрација - Ресита  Регистрација - Смедерево  Агенда - Ресита  Агенда - Смедерево  ...

У Пожаревцу почела акција “Привреда без граница“

Градоначелник Града Пожаревца Бане Спасовић са сарадницима посетио је фирме „Универ Савић“ и „Дипром“ као и градилише STOP SHOP-a. План је да се у оквиру акције „Привреда без граница“ обиђу приватне фирме...

Јавни позив за презентацију јавне набавке за извођење радова и вршење стручног надзора на изградњи вишепородичног стамбеног објекта у оквиру петог потпројкета (SRB 5) Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији на катастарској парцели бр. 7766/94 К.О. Пожаревац у Пожаревцу, улица 27. априла бб

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ јавне набавке за извођење радова  и вршење стручног надзора на изградњи вишепородичног стамбеноог објекта у оквиру петог потпројкета (SRB 5) Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији на катастарској парцели бр.7766/94...