Почетак » Обавештења » О Граду
 

Одобрена средства за финансирање програма – пројеката у култури по конкурсуApproved funding for the program – cultural projects for competition

Градско веће града Пожаревца на седници одржаној 20.јуна 2012. године, разматрало је Извештај Комисије за расподелу средстава за финансирање и суфинансирање пројеката у култури у 2012. години о отварању пријава за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Пожаревца у 2012. години са предлогом за финансирање програма истих, по расписаном Конкурсу објављеном у листу „Реч народа“ од 27.03.2012. године, па је на основу члана 86. Статута града Пожаревца (“Службени гласник града Пожаревца”, бр. 9/09- пречишћен текст), члана 21. Пословника о раду Градског већа града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09), члана 11. и 13. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Пожаревца бр. 01-06-37/2012-13 од 22. марта 2012. године и Одлуке о буџету града Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник града Пожаревца“ 8/11 и 2/12) донело решење:

 Извештај Комисије за расподелу средстава за финансирање и суфинансирање пројеката у култури у 2012. години

 City Council meeting held on Pozarevac 20 June 2012th year, considered the report of the Commission for allocation of funds for financing and co-financing of culture in 2012. year on the opening for the selection of cultural projects that are financed and co-financed from the budget of Pozarevac in 2012. year with a proposal to fund the same programs, the published contest published in the „word people“ of 27.03.2012. year, and is based on Article 86 Statute of Pozarevac („Official Gazette of Pozarevac“ no. 9/09- text), Article 21 Rules of Procedure of the City Council of Pozarevac („Official Gazette of Pozarevac“ no. 3/08, 5/08 and 3/09), Article 11 and 13 Rules on the method, standards and criteria for the selection of cultural projects that are financed and co-financed from the budget of Pozarevac no. 01-06-37/2012-13 of 22 March 2012. and the Decision on the Budget of Pozarevac for 2012. year („Official Gazette of Pozarevac“ 8/11 and 2/12) brought the solution:

 Report of the Commission for allocation of funds for financing and co-financing of culture in 2012. year

Подели са другима: Facebook Twitter
 

Коментари (1)

  1. User alekandar - 29 06 2012, 14:24 линк

    Zasto odluka o projektima u kulturi nije obrazlozena (poput odluke o projektima NVO i udruzenja)? Zelimo da znamo zasto su pojedini projekti odbijeni!