Почетак » Обавештења » Попис пољопривреде » О Граду » Конкурси
 

Јавни позив за пријављивање кандидата за пописивачеЈавни позив за пријављивање кандидата за пописиваче

Републички завод за статистику, на основу Закона о попису пољопривреде 2011. године („Службени гласник РС“, бр. 104/09 и 24/11), објављује 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ

Републички завод за статистику од 1. октобра до 15. децембра 2012. године спроводи Попис пољопривреде на територији Републике Србије.

Позивају се грађани који желе да учествују у овом попису у својству пописивача да се од 10. до 14. августа 2012. године пријаве у општини на којој станују.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају су:

 • држављанство Републике Србије,
 • најмање 18 година старости,
 • стечено најмање средње образовање,
 • добро познавање терена, односно становање на територији општине за коју се пријављују,
 • читак рукопис,
 • против кандидата није покренута истрага и није подигнута оптужница.

Критеријуми за избор су:

 • стручна спрема,
 • област образовања,
 • радни статус,
 • учествовање у Попису становништва, домаћинстава и станова 2011. године и другим статистичким истраживањима Републичког завода за статистику у последње три године.

Предност при избору имаће кандидати са стеченим образовањем у пољопривредној струци и они који су учествовали у Попису становништва, домаћинстава и станова 2011. године и другим статистичким истраживањима Републичког завода за статистику (као анкетари) у последње три године.

Петодневна обука и тестирање кандидата који су ушли у ужи избор биће обављени у периоду 17–26. септембра 2012. године на пунктовима које одреди општинска пописна комисија, након чега ће се извршити финални избор пописивача.

Детаљне информације о начину избора кандидата за пописиваче и њиховим обавезама у Попису пољопривреде могу се видети на веб-сајту Републичког завода за статистику: www.stat.gov.rs.

ПУНКТОВИ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ:

I. Позивају се грађани који желе да учествују у попису пољопривреде 2012. у својству пописивача да се од 10. до 14. августа 2012. године пријаве:

– Дана 10. августа (петак), 13. августа (понедељак) и 14. августа (уторак) у времену од 7:00 до 15:00 часова.у просторијама Месних заједница у граду Пожаревац, управи Градске општине Костолац и сеоских Месних канцеларија.

– Дана 10. августа (петак), 13. августа (понедељак) и 14. августа (уторак) у времену од 15:00 до 19:00 часова, у просторијама:

1. Месна заједница „Горња мала“

ул. Косовска бр. 44, Пожаревац

2. Месна заједница „Бурјан“

ул. Ратарска бр. 2, Пожаревац

3. Месна заједница „Парк“

ул. Воје Дулића бр. 23, Пожаревац

4. Градска општина Костолац,

ул. Боже Димитријевића бр. 13, Костолац

5. Месна канцеларија Лучица

село Лучица

6. Месна канцеларија Братинац

село Братинац

7. Месна канцеларија Бубушинац

село Бубушинац

– Дана 11. августа (субота) и дана 12. августа (недеља) у времену од 8:00 до 16:00 часова, у просторијама:

1. Месна заједница „Горња мала“

ул. Косовска бр. 44, Пожаревац

2. Месна заједница „Бурјан“

ул. Ратарска бр. 2, Пожаревац

3. Месна заједница „Парк“

ул. Воје Дулића бр. 23, Пожаревац

4. Градска општина Костолац,

ул. Боже Димитријевића бр. 13, Костолац

5. Месна канцеларија Лучица

село Лучица

6. Месна канцеларија Братинац

село Братинац

7. Месна канцеларија Бубушинац

село Бубушинац

II. Кандидати се пријављују лично, попуњавањем обрасца, само на једном пункту и у обавези су да са собом понесу личну исправу (лична карта или пасош).

 Јавни позив та пописиваче

 Пунктови за пријављивање

Republički zavod za statistiku, na osnovu Zakona o popisu poljoprivrede 2011. godine („Službeni glasnik RS“, br. 104/09 i 24/11), objavljuje

JAVNI POZIV

ZA PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA ZA POPISIVAČE

Republički zavod za statistiku od 1. oktobra do 15. decembra 2012. godine sprovodi Popis poljoprivrede na teritoriji Republike Srbije.

Pozivaju se građani koji žele da učestvuju u ovom popisu u svojstvu popisivača da se od 10. do 14. avgusta 2012. godine prijave u opštini na kojoj stanuju.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju su:

 • državljanstvo Republike Srbije,
 • najmanje 18 godina starosti,
 • stečeno najmanje srednje obrazovanje,
 • dobro poznavanje terena, odnosno stanovanje na teritoriji opštine za koju se prijavljuju,
 • čitak rukopis,
 • protiv kandidata nije pokrenuta istraga i nije podignuta optužnica.

Kriterijumi za izbor su:

 • stručna sprema,
 • oblast obrazovanja,
 • radni status,
 • učestvovanje u Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. godine i drugim statističkim istraživanjima Republičkog zavoda za statistiku u poslednje tri godine.

Prednost pri izboru imaće kandidati sa stečenim obrazovanjem u poljoprivrednoj struci i oni koji su učestvovali u Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. godine i drugim statističkim istraživanjima Republičkog zavoda za statistiku (kao anketari) u poslednje tri godine.

Petodnevna obuka i testiranje kandidata koji su ušli u uži izbor biće obavljeni u periodu 17–26. septembra 2012. godine na punktovima koje odredi opštinska popisna komisija, nakon čega će se izvršiti finalni izbor popisivača.

Detaljne informacije o načinu izbora kandidata za popisivače i njihovim obavezama u Popisu poljoprivrede mogu se videti na veb-sajtu Republičkog zavoda za statistiku: www.stat.gov.rs.

ПУНКТОВИ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ:

I. Позивају се грађани који желе да учествују у попису пољопривреде 2012. у својству пописивача да се од 10. до 14. августа 2012. године пријаве:

– Дана 10. августа (петак), 13. августа (понедељак) и 14. августа (уторак) у времену од 7:00 до 15:00 часова.у просторијама Месних заједница у граду Пожаревац, управи Градске општине Костолац и сеоских Месних канцеларија.

– Дана 10. августа (петак), 13. августа (понедељак) и 14. августа (уторак) у времену од 15:00 до 19:00 часова, у просторијама:

1. Месна заједница „Горња мала“

ул. Косовска бр. 44, Пожаревац

2. Месна заједница „Бурјан“

ул. Ратарска бр. 2, Пожаревац

3. Месна заједница „Парк“

ул. Воје Дулића бр. 23, Пожаревац

4. Градска општина Костолац,

ул. Боже Димитријевића бр. 13, Костолац

5. Месна канцеларија Лучица

село Лучица

6. Месна канцеларија Братинац

село Братинац

7. Месна канцеларија Бубушинац

село Бубушинац

– Дана 11. августа (субота) и дана 12. августа (недеља) у времену од 8:00 до 16:00 часова, у просторијама:

1. Месна заједница „Горња мала“

ул. Косовска бр. 44, Пожаревац

2. Месна заједница „Бурјан“

ул. Ратарска бр. 2, Пожаревац

3. Месна заједница „Парк“

ул. Воје Дулића бр. 23, Пожаревац

4. Градска општина Костолац,

ул. Боже Димитријевића бр. 13, Костолац

5. Месна канцеларија Лучица

село Лучица

6. Месна канцеларија Братинац

село Братинац

7. Месна канцеларија Бубушинац

село Бубушинац

II. Кандидати се пријављују лично, попуњавањем обрасца, само на једном пункту и у обавези су да са собом понесу личну исправу (лична карта или пасош).

 Јавни позив та пописиваче

 Пунктови за пријављивање

Подели са другима: Facebook Twitter
 

Коментари (1)

 1. User aseqw - 09 08 2012, 20:40 линк

  Kolko se placa ovo?