Почетак » Актуелно » О Граду
 

Пожаревац добио нову властPozarevac got a new government

На конститутивној седници Скупштине града Пожаревца верификовани су мандати 68 одборника, за новог председника овог законодавног органа локалне самоуправе изабран је Жарко Пивац(ДС) док је поверење за функцију новог градоначелника припало Миомиру Илићу(СПС) а именовани су и чланови Градског већа. Илића је за функцију подржало 45 одборника а Пивца 43 представника житеља града Пожаревца што значи да им је указано и поверење појединих одборнка опозиционих партија.

Нову већину у локалном парламенту чине: СПС-ПУПС-ЈС, ДС и СПО а нова коалиција на власти има 37 одборника а коалициони споразум међу партнерима који ће бити на власти у предстојећем периоду потписан је уочи конститутивне седнице Скупштине града.

За заменика председника Скупштине именован је Милић Јовановић(СПС) а за заменицу градоначелника Вукица Васић(ДС) који су и до сада били на овим функцијама.

За чланове Градског већа именовани су: Александар Ђокић, Слађан Стевић, Радомир Михајловић, Гордана Косановић, Марина Николић, Мирослав Ђорђевић, Милан Стојићевић, Драган Радовановић и Војислав Стојићевић. Према коалиционом споразуму СПС и ДС имају по четири места у локалној влади, а СПО једно.

Захваљујући се свим сарадницима, досадашњи градоначелник Миодраг Милосављевић рекао је како је у последње три и по године много учињено а посебно на изради планских аката у граду, што је основа за даљи развој, а да највећи проблем даљем развоју града представљају нерешени имовинско-правни односи.

Миомир Илић је подсетио је да после две деценије долази на челну функцију у граду где је накратко био као најмлађи председник тадашње општине Пожаревац. Нови градоначелник очекује да се настави започето и многи најзначајнији послови заврше током мандата нове власти.

Представници највећих странака владајуће коалиције, СПС-а и ДС-а изјавили су да ће радити на довођењу инвестиција и решавању незапослености, бољем положају социјално угрожених лица и ефикаснијој локалној управи.During the meeting of the City of Pozarevac verified the mandates of 68 councilors, the new chairman of the legislative bodies of local self-government was elected Zarko Pivac (DS) as a function of confidence for the new mayor went Miomir Ilic (SPS) and the appointed members of City Council. Ilic is a function of the support members 45 and 43 Pivac representatives of the inhabitants of Pozarevac which means that they trust, and pointed out some odbornka opposition parties.

The new majority in local parliament consists of the SPS-PUPS-JS, DS and DSS a new coalition government has 37 members and the coalition agreement between the partners who will be in power in the forthcoming period, was signed on the eve of the constitutive session of the City.

Deputy President of the Assembly appointed Milica Jovanovic (SPS) and the deputy mayor Vukica Vasic (DS) who have been so far on these functions.

For City Council members were appointed: Aleksandar Djokic, Slađan Stevic, Radomir Mihajlovic, Gordana Kosanović, Marina Nikolic, Miroslav Djordjevic, Milan Stojićević, Dragan Radovanovic and Vojislav Stojićević. According to the coalition agreement, SPS and DS have four seats in local government, and an SPO.

Thanks to all contributors, former mayor Miodrag Milosavljevic said that in the last three and a half years, much has been done on a particular development plan documents in the city, which is the basis for further development, a major problem to the further development of an unresolved property relations .

Miomir Ilic recalled that after two decades at the helm of the function comes in where he was briefly the youngest president of the then Municipality of. The new mayor is expected to continue and started many major tasks completed during the term of the new government.

Representatives of the biggest parties in the ruling coalition, the SPS and DS said they will work on bringing investment and solving unemployment, better position of vulnerable persons and efficient local government.

Подели са другима: Facebook Twitter
 

Коментари (1)

  1. User miomir - 14 06 2012, 19:57 линк

    Nadam se da ce nova vlast srediti ovo ---->

    youtube.com/…»