Почетак » Обавештења » О Граду
 

Сат за нашу планету60 Earth Hour

Сат за нашу планету” је глобална акција у коју се укључују појединци, организације, институције и бизниси са заједничким циљем – слање снажне поруке да је могуће нешто предузети против климатских промена и да је могуће променити своје свакодневне навике за добробит планете и самих нас који на њој живимо (више информација на wwf.panda.org/serbia и www.earthhour.org .

Почевши од 2009. године када је акција први пут организована у Србији, број градова и општина које подржавају акцију непрестано расте. Глобалној акцији се 2011. године у Србији придружило преко 40 градова и општина, а на глобалном нивоу преко 5200 градова из 135 земаља из свих крајева света.

Позивамо вас да:

  • званично предложите објекте на којима ће се искључити декоративна расвета у вашем месту активно учествујете и промовишете акцију (кроз вашу службену и личну комуникацију)
  • уколико желите, организујете догађај у вашем месту (нпр. акустични концерт на тргу) одредите контакт особу у вашој администрацији за овај догађај

Акцију ове године подржава Министарство животне средине, рударства и просторног планирања, Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине АП Војводине, Агенција за енергетску ефикасност, Градска управа Града Београда, Секретаријат за заштиту животне средине, Градска управа Новог Сада, као и бројне организације цивилног друштва и поједине компаније, тако да верујемо да ће акција „Сат за нашу планету 2012“ бити још успешнија од претходних.

Особа за контакт је: Соња Бађура,

е-маил: sbadjura@wwfdcp.org,

тел:+381(0)63 891 4458.„60 Earth Hour“ is a global action in which to include individuals, organizations, institutions and businesses with a common goal – to send a strong message that it is possible to do something about climate change and it is possible to change their daily habits for the good of the planet and ourselves that we live on it (more information at wwf.panda.org/serbia and www.earthhour.org

Starting in 2009. when the action is first organized in Serbia, the number of cities and municipalities that support campaign is growing. In global action in Serbia joined in over 40 cities and municipalities  and globally over 5200 cities from 135 countries from all over the world in 2011th year.

We invite you to:

  • formally propose that the facilities will be turned off decorative lighting in your area to actively participate and promote action (through your official and personal communication)
  • If you want, organize events in your area (eg. an acoustic concert on the square) to identify a contact person in your administration for this event

This action supports the Ministry of Environment, Mining and Spatial Planning, Provincial Secretariat for Urban Planning, Building and Environment of AP Vojvodina, Serbian Energy Efficiency Agency, the City of Belgrade, Secretariat for Environmental Protection, City Council of Novi Sad, as well as a number of organizations civil society and the individual companies, so we believe that the action „Earth Hour 2012“ will be even more successful than previous ones.

Contact person: Sonja Bađura,

e-mail: sbadjura@wwfdcp.org,

tel: +381 (0) 63 891 4458

Related Images:

Подели са другима: Facebook Twitter
 

Коментари (1)

  1. User maratonac - 15 03 2012, 16:02 линк

    Ugasite pink (Grand Paradu) sa svim onim svetlosnim efektima "a la Las Vegas" i Holivud na 60 minuta (ili jos bolje zauvek) i cela planeta ce ustedeti 80% elektricne energije. :)