ПРОЈЕКТИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Назив пројекта
Подручје /
Временски период
Вредност Предлагач пројекта Донатор пројекта Пројектни партнер
Изградња приземних јединица
Изградња 20 приземних јединица за социјално...
Град Пожаревац
2009/2011 година
39,000,000.00 дин
13,000,000.00 дин
Град Пожаревац
Делегација ЕУ: 26,000,000.00...
Реконструкција система водоснабдевања у Пожаревцу
Изградња резервоара воде, замењене главне азбестне...
Град Пожаревац
2008/2010 година
589,932,650.00 дин
367,563,441.00 дин
Град Пожаревац
Делегација ЕУ: 276,997,441.00...
Изградња мини пич терена за младе
Изградња мини пич терена за младе...
Град Пожаревац
2009/2010 година
5,407,872.40 дин
1,907,872.40 дин
Град Пожаревац
Министарство омладине и...
Пријава