JP Direkcija za izgradnju grada Požarevca

Lice Pravno lice
Sedište: ul. Lole ribara br.2
Broj dozvole: 04-351-749/2009
Podaci o objektu: Izgradnja fekalne kanalizacije u ul. Ivana Milutinovića iz Požarevca. Terasa počinje u ulici Ivana Milutinovića a završava se u ulici Bože Dimitrijevića. Dužine 800m.
Datum izdavanja građevinske dozvole: 17.12.2009
Datum pravnosnažnosti: 08.01.2010