Lazić Goran

Lice Fizičko lice
Adresa: Koste Abraševića 101, Požarevac
Broj dozvole: 04-351-431/2010
Podaci o objektu: Izgradnja poslovnog objekta – auto perionice spratnosti P+0 na kp br 1537/3 KO Požarevac na uglu ulice Koste Abraševića i Čede Vasovića u Požarevcu
Datum izdavanja građevinske dozvole: 15.10.2010
Datum pravnosnažnosti: 19.10.2010