Milosavljević Milica

Lice Fizičko lice
Adresa: Vlastimira Carevca 4/5, Požarevac
Broj dozvole: 04-351-190/2010
Podaci o objektu: Izvođenje radova na rekonstrukciji individualnog stambenog objekta i nadogradnji istog spratom na kp br 1467/3 KO Požarevac u Požarevcu ulica Vardarska 1. Bruto površine u osnovi prizemlja 78,41m2 i spratnosti P+1
Datum izdavanja građevinske dozvole: 11.06.2010
Datum pravnosnažnosti: 24.06.2010
Prijava radova: 04-351-316/2010
Početak radova: 12.07.2010
Završetak radova: 15.08.2010