Marković Biljana

Lice Fizičko lice
Adresa: Kosmajska 23, Maruljevac
Broj dozvole: 04-351-492/2010
Podaci o objektu: Izgradnja jednoporodičnog stambenog objekta na kp br 636 KO Maruljevac u Maruljevcu ulica Kosmajska 23. Bruto površine u osnovi prizemlja 128,29m2 i spratnosti PO+p+1
Datum izdavanja građevinske dozvole: 12.10.2010
Datum pravnosnažnosti: 23.10.2010