Mratinković Dragica

Lice Fizičko lice
Adresa: Karađorđeva 19, Kličevac
Broj dozvole: 04-351-440/2010
Podaci o objektu: Izgradnja jednoporodičnog stambenog objekta na kp br 1059 KO Požarevac u Požarevcu u ulici Knićaninova 11. Bruto površine u osnovi prizemlja 120,65m2 i spratnosti P+1
Datum izdavanja građevinske dozvole: 27.09.2010
Datum pravnosnažnosti: 08.10.2010
Prijava radova: 04-351-501/2010
Početak radova: 08.10.2010
Završetak radova: 01.10.2011