Milutinović Jovica

Lice Fizičko lice
Adresa: Lole Ribara 86, Požarevac
Broj dozvole: 04-351-123/2010
Podaci o objektu: Izgradnja poljoprivrednog objekta za skladištenje poljoprivrednih proizvoda – voća i povrća na kp br 20245 KO Požarevac u blizini puta Požarevac – Beograd. Bruto površine u osnovi prizemnja 504,33m2 i spratnosti P+0
Datum izdavanja građevinske dozvole: 26.03.2010
Datum pravnosnažnosti: 08.04.2010
Početak radova: 29.03.2010
Završetak radova: 29.03.2011