Marković Predrag i Birač Milanka

Lice Fizičko lice
Adresa: Nemanjina 68, Požarevac
Broj dozvole: 04-351-83/2010
Podaci o objektu: Izgradnja dvojnog individualnog stambeno-poslovnog objekta na kp br 666/1 KO Požarevac u Požarevcu ulica Nemanjina 68. Bruto površine u osnovi prizemlja 142,16m2 u prizemlju poslovni prostor 3 lokala. Na 1 i 2 spratu i potkrovlju stambeni prostor – 8 stanova. Spratnosti PO+p+2+pk
Datum izdavanja građevinske dozvole: 19.03.2010
Datum pravnosnažnosti: 31.03.2010
Prijava radova: 04-351-126/2010
Početak radova: 30.03.2010