Miladinović Danijela

Lice Fizičko lice
Adresa: Proleterska 6, Petka
Broj dozvole: 04-351-77/2010
Podaci o objektu: Izgradnja ekonomskog objekta na kp br 1897 KO Petka u Petki ulica Proleterska 9. Bruto površine u osnovi prizemlja 226,93m2 i spratnosti P+0
Datum izdavanja građevinske dozvole: 22.03.2010
Datum pravnosnažnosti: 02.04.2010
Prijava radova: 04-351-133/2010
Početak radova: 26.03.2010
Završetak radova: 01.04.2012