Marković Miroslav

Lice Fizičko lice
Adresa: Lole Ribara 41, Požarevac
Broj dozvole: 04-351-454/2010
Podaci o objektu: Izvođenje radova na rekonstrukciji dela stambenog objekta na kp br 1148/1 KO Požarevac u Požarevcu ulica Lole Ribara 41. Stambeni objekat se rekonstruiše u delu bruto površine 60m2 spratnosti P+0 u cilju promene stambenog u poslovni – 2 lokala.
Datum izdavanja građevinske dozvole: 26.04.2011