Perović Miljojko i Marković Srbislav (Simićevo)

Lice Fizičko lice
Adresa: Miroslava Jovanovića 16, Požarevac
Broj dozvole: 04-351-564/2010
Podaci o objektu: Izgradnja poljoprivrednog – ekonomskog objekta za smeštaj pošoprivredne mehanizacije i poljoprivrednih proizvoda na kp br 20624 KO Požarevac u Požarevcu na regionalnom putu Požarevac – Žabari. Bruto površina u osnovi prizemlja 737m2 i spratnosti PO+p+pk
Datum izdavanja građevinske dozvole: 22.11.2010
Datum pravnosnažnosti: 04.12.2010