Radić Vasa

Lice Fizičko lice
Adresa: Ostrovo
Broj dozvole: 04-351-243/2010
Podaci o objektu: Izgradnja individualnog stambenog objekta na kp br 1035 KO Ostrovo u Ostrovu ulica Cara Dušana 68. Bruto površine u osnovi prizemnja 72m2 i spratnosti PO+1
Datum izdavanja građevinske dozvole: 21.06.2010
Datum pravnosnažnosti: 03.07.2010