Stanojević Milovan i Stanojević Vidoslava

Lice Fizičko lice
Adresa: 27. aprila broj 6, Požarevac
Broj dozvole: 04-351-616/2010
Podaci o objektu: Rekonstrukcija i dogradnja prizemlja, nadogradnja potkrovlja i formiranje poslovnog prostora u prizemlju na kp br 7910/5 KO Požarevac u Požarevcu ulica 27. aprila broj 6. Bruto površina u osnovi prizemlja 146,10m2 od čega je 62,45m2 stambeni i 83,65m2 poslovni prostor. Spratnost P+pk
Datum izdavanja građevinske dozvole: 11.02.2010