JP Direkcija za izgradnju grada Požarevca

Lice Pravno lice
Sedište: ul. Lole ribara br.2
Broj dozvole: 04-351-751/2009
Podaci o objektu: Izgradnja fekalne kanalizacije u ul. Grgurovo Sokače. Terasa počinje od Partizanske ulice i završava se u ulici Veljka Vlahovića.
Datum izdavanja građevinske dozvole: 17.12.2009
Datum pravnosnažnosti: 09.01.2010