Stojadinović Selimir

Lice Fizičko lice
Adresa: PP Odred 154, Požarevac
Broj dozvole: 04-351-151/2010
Podaci o objektu: Izgradnja stambenog, pomoćnog objekta i garaže na kp br 8599/2 KO Požarevac u Požarevcu ulica PP Odreda 154. Stambeni objekat je bruto površine u osnovi prizemlja 125,68m2 i spratnosti PO+p. Pomoćni objekat je bruto površine u osnovi prizemlja 50m2 i spratnosti P+0. Garaža je bruto površine u osnovi prizemlja 30,35m2 i spratnosti P+0
Datum izdavanja građevinske dozvole: 04.05.2010
Datum pravnosnažnosti: 19.05.2010
Početak radova: 15.05.2010
Završetak radova: 15.05.2011