Grad Požarevac i poljoprivredna škola sa domom učenika “Sonja Marinković”

Lice Pravno lice
Sedište: Ilije Birčanina 70
Broj dozvole: 04-351-177/2010
Podaci o objektu: Rekonstrukcija i nadziđivanje sprata prizemnog objekta za smeštaj učenika na kp br 5407 KO Požarevac u Požarevcu, ulica Koste Stamenkovića bb, bruto površine u osnovi prizemlja 590,48m2
Datum izdavanja građevinske dozvole: 04.05.2010