Grad Požarevac – Mesna zajednica Lučica

Lice Pravno lice
Sedište: Lučica
Broj dozvole: 04-351-266/2010
Podaci o objektu: Izgradnja kompleksa od 2 objekta, glavnog i pomoćnog - “Novi zapis” na kp br 1197 KO Popovac u Lučici u ulici Radeta Cakića.
Datum izdavanja građevinske dozvole: 01.07.2010
Datum pravnosnažnosti: 16.07.2010