Agarević Asharu i Ilić Slađana

Lice Fizičko lice
Adresa: Vojvode Putnika 13, Požarevac
Broj dozvole: 04-351-509/2010
Podaci o objektu: Izgradnja jednoporodičnog stambenog objekta na kp br 6178/20 KO Požarevac u ulici Milana Ajvaza BB. Bruto površine u osnovi prizemlja 129,9m2 i spratnosti P+pk
Datum izdavanja građevinske dozvole: 19.10.2010
Datum pravnosnažnosti: 31.10.2010