RD Inženjering 2 D.O.O.

Lice Pravno lice
Sedište: Jugovićeva 4, Požarevac
Broj dozvole: 04-351-516/2010
Podaci o objektu: Izgradnja višeporodičnog stambenog – poslovnog objekta na kp br 1577 KO Požarevac u Požarevcu, ulica Svetosavka 24. Bruto površine u osnovi prizemnja 611,52m2, spratnost PO+P+4+PK
Datum izdavanja građevinske dozvole: 01.12.2010
Datum pravnosnažnosti: 10.12.2010
Prijava radova: 04-351-613/2010
Početak radova: 02.12.2010
Završetak radova: 31.12.2011